Kryterion sertifisering

Ta anerkjente Kryterion tester ved et av våre testsenter i Oslo, Bergen eller Trondheim og dokumenter din kunnskap. Hos Kryterion kan du blant annet ta AWS - Amazon sertifiseringene.

Framgangsmåte for å bestille Kryterion

  • Først må du logge inn på Kryterion Online
  • Under registreringsprosessen, må du velge testsenter (Oslo, Bergen eller Trondheim), dato og tid for gjennomføring av din test.
  • Du vil motta en mail som bekrefter din registrering av testeventet, inkludert din "Test Taker Authorization Code", denne informasjonen må du ha med deg når du ankommer testsenteret.
  • Hvis du trenger å gjøre endringer på din planlagte eksamen, må du enten logge inn i din konto og klikke "Reschedule or Cancellation" knappen ved siden av din planlagte eksamen, eller kontakte din testsponsor.
  • To former for ID er påkrevet på testsenteret, som test administratoren verifiserer og dokumenterer. Kryterion sertifisert administrator vil gi deg dokumentasjon som forbereder deg for din eksamen mens testmaskinen blir klargjort i testrommet.
  • Du vil bli bedt om å plassere alle dine personlige eiendeler, unntatt ID, i et låst skap. Personlige eiendeler inkluderer ting som: bagger, lommebøker, nøkler, vesker, hatter, koffert, bøker, telefon, kalkulator, alt elektronisk utstyr, klokker og alle våpen. osv. Vi anbefaler å legge igjen alle eiendeler du ikke trenger for testen hjemme.
  • Når du er ferdig, må du gi beskjed til testadministratoren at du har fullført testen. Test administratoren vil da fullføre Check-Out prosessen.
  • Hver test sponsor bestemmer når og hvordan deres test takere skal motta test resultatet. Noen test takere mottar resultatet rett etter at de har trykket "submit" på eksamenen, mens andre kan motta dette på email eller pr. post. Resultatet vil ikke bli printet ut av testsenteret.