DevNet Professional

DevNet Professional-sertifiseringen fra Cisco beviser at du har ferdighetene til å utvikle og vedlikeholde applikasjoner bygget på Cisco-plattformer. Dokumenter dine ferdigheter til å implementere nettverksapplikasjoner ved å bruke Cisco-plattformer som base. Fra innledende programvaredesign til mangfoldig systemintegrasjon, testing og automatisering av løsninger.

 

For å få DevNet Professional sertifiseringen må du bestå 2 eksamener:

  • en "core" eksamen 
  • en valgfri "consentration" eksamen

DevNet Professional CORE eksamen og kurs

Eksamen 350-901 DEVCOR er obligatorisk for å oppnå DevNet Professional sertifisering. Den er også kvalifiserende eksamen mot CCIE DevNet Expert-level lab.

Eksamen: Kurs:
350-901 DEVCOR: Developing Applications Using Cisco Platforms and APIs

 

DevNet Professional CONCENTRATION eksamen og kurs

Bestå èn valgfri "concentration " eksamen i tillegg til "core" eksamen for å bli DevNet Professional:

Eksamen  Kurs
 
 300-435

 ENAUI: Implementing Automation for Cisco Enterprise Solutions
 300-735  SAUI: Implementing Automation for Cisco Security Solution
 300-635  DCAUI: Implementing Automation for Cisco Data Center Solutions 

 

Les mer om DevNet Professional på Ciscos sider