Cisco Continuing Education

Cisco Continuing Education programmet gir personer med Cisco Associate, Specialist, Professional og Expert sertifisering fleksible alternativer til å fornye sine sertifiseringer ved å fullføre en rekke forhåndsgodkjente kvalifiserte aktiviteter som å delta på kurs, gjennomføre elæring eller delta på Cisco Live.

 • Alle Cisco sertifiseringer har 3 års varighet
 • Sertifiseringer kan fornyes ved å tjene opp Continuing Education credits, bestå eksamener eller en kombinasjon av disse. 
 • Det er kandidatens ansvar å sette seg inn i reglene rundt hvilke kurs som regnes som godkjente aktiviteter (man får ikke godkjent credits for kurs/eksamener man har tatt tidligere - i så fall må det være en helt ny versjon).  
 • CE credits anerkjennes fra datoen du fullfører en spesifikk aktivitet eller kurs. Dette betyr at resertifiseringen din blir aktiv den dagen resertifiseringsaktiviteten er fullført. 

Hvordan går du fram for å bli resertifisert gjennom Cisco CE programmet?

 

1) Log inn på CE portalen 

 • Logg inn på Continuing Education portalen og godkjenn betingelsene: https://ce.cisco.com
 • Du må ha en aktiv sertifisering, og din Cisco.com ID må være assosiert med din sertifiseringsprofil (CSCO ID/nummer) for å kunne logge inn.
 • Når du er logget på CE portalen får du opp et dashbord som viser viktige meldinger, oversikt over dine Cisco sertifiseringer og når de utløper, samt CE claims som er lagt inn på din Cisco.com ID

2) Få oversikt over aktiviteter som er godkjent for CE credits

 • På Item Catalogue view på CE portalen er det en oversikt over godkjente aktiviteter som gir deg CE credits. Eksempler på godkjente aktiviteter er:
  • offisielle Cisco kurs (både fysiske og virtuelle kurs med sertifiserte Cisco instruktører)
  • offisiell Cisco elæring som inkluderer labber
  • CiscoU learning paths
  • Cisco Live tekniske sesjoner
 • OBS! Man får ikke godkjent credits for kurs/eksamener man har tatt tidligere. Her er det strenge krav om at i så fall må det være en helt ny versjon. 

3) Delta på godkjente aktiviteter

 

4) Registrering av godkjente aktiviteter

 • NYTT av 8.desember 2023 ble det innført automatisk registrering av opptjente CE credits kandidatens profil.
  Det er kandidatens ansvar å:
  • sørge for at Cisco.com-kontoen (CCO) er den samme som sertifiseringsprofilen (CSCO), og at du har logget på CE-portalen og godtatt brukeravtalen.
  • sjekke at CE credits blir registrert, samt spore fremdriften for resertifisering gjennom sertifiseringssporingssystemet. Kandidater bør åpne en sak hvis de finner avvik eller trenger å kartlegge ytterligere CCO-IDer til CSCO-profilen deres.

 • Prosess for aktiviteter utført før 8.desember 2023: Det er den enkelte kursdeltager som har ansvaret for å "claime" at du har deltatt på en aktivitet som er godkjent for CE credits.
 • Deltagelse må rapporteres inn før den gjeldende sertifiseringen utgår, og senest innen 365 dager etter aktiviteten ble gjennomført.
 • Registrering av godkjent aktivitet må sendes inn fra Cisco.com
  konto/e-postadresse som har blitt brukt for å fullføre aktiviteten.

5) Følg anvisningene i Continuing Education User Guide

All informasjon og anvisninger om hva du må gjøre finner du  i denne guiden: 

Continuing Education User Guide