CCNP Security

Den nye CCNP Enterprise sertifiseringen er oppdatert i forhold til dagens jobbroller innen nettverk og sikkerhet. Den nye CCNP Security inkluderer automatisering og programmering slik at du kan sikre din infrastruktur.

For å få CCNP Security sertifiseringen må du bestå 2 eksamener:

  • en "core" eksamen 
  • en valgfri "consentration" eksamen

CCNP Security CORE eksamen og kurs

Kurset "SCOR: Implementing and Operating Cisco Security Core Technologies" og (kurset er ikke lansert enda) og
eksamen 350-701 SCOR

Eksamen 350-701 er også kvalifiserende eksamen mot CCIE Security sertifiseringen

CCNP Security CONCENTRATION eksamen og kurs

Bestå èn valgfri "concentration " eksamen i tillegg til "core" eksamen for å bli CCNP Security: