CCNP Enterprise

Den nye CCNP Enterprise sertifiseringen er oppdatert i forhold til dagens jobbroller innen nettverksteknologi, og inkluderer automatisering og programmering slik at du kan skalere din nettverksinfrastruktur.

For å få CCNP Enterprise sertifiseringen må du bestå 2 eksamener:

  • en "core" eksamen 
  • en valgfri "consentration" eksamen

CCNP Enterprise CORE eksamen og kurs

Kurset "ENCOR: Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies" og
eksamen 350-401 ENCOR

Eksamen 350-401 er også kvalifiserende eksamen mot CCIE Enterprise sertifiseringen

CCNP Enterprise CONCENTRATION kurs og eksamen

Bestå èn valgfri "concentration " eksamen i tillegg til "core" eksamen for å bli CCNP Enterprise.
Disse kursene og eksamener fokuserer på områder som nettverksdesign, SD-WAN, wireless og automatisering:

  • Kurset "Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services v1.0" (kurset er ikke lansert enda) og eksamen  300-410 ENARSI 

  • Kurset "SDWAN300: Implementing Cisco SD-WAN Solutions" og
    eksamen 300-415 ENSDWI 

  • Kurset "Designing Cisco Enterprise Networks" (kurset er ikke lansert enda) og eksamen 300-420 ENSLD

  • Kurset "Designing Cisco Enterprise Wireless Networks" (kurset er ikke lansert enda) og eksamen 300-425 ENWLSD

  • Kurset "Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks" (kurset er ikke lansert enda) og eksamen 300-430 ENWLSI 

  • Kurset "Automating and Programming Cisco Enterprise Solutions" (kurset er ikke lansert enda) og eksamen 300-435 ENAUTO