CCNP Collaboration

Den nye CCNP Collaboration sertifiseringen gir deg dokumentert kompetanse på siste teknologi innen Cisco samhandlingsløsninger.

For å få CCNP Collaboration sertifiseringen må du bestå 2 eksamener:

  • en "core" eksamen (obligatorisk)
  • en valgfri "consentration" eksamen

CCNP Collaboration CORE eksamen og kurs

Eksamen 350-801 CLCOR er obligatorisk for å oppnå CCNP Collaboration, samt kvalifiserende eksamen mot CCIE Collaboration sertifiseringen. 

Eksamen: Kurs:
350-801 CLCOR: Implementing Cisco Collaboration Core Technologies

CCNP Collaboration CONCENTRATION eksamen og kurs

Bestå èn valgfri "concentration " eksamen i tillegg til "core" eksamen for å bli CCNP Collaboration:

Eksamen: Kurs:
300-810 CLICA: Implementing Cisco Collaboration Applications 
300-815 CLACCM: Implementing Cisco Advanced Call Control and Mobility Services
300-820 CLCEI: Implementing Cisco Collaboration Cloud and Edge Solutions
300-835 CLAUI: Implementing Automation for Cisco Collaboration Solutions

 

Les mer om CCNP Collaboration sertifiseringen på Cisco`s sider:

CCNP Collaboration