Utvikling

Frontend-utvikler:

En Frontend-utvikler er designern i utviklerverden. De kontrollerer sluttbrukerens opplevelse ved å kanalisere backend-dataene og har i hovedoppgave å sørge for at dataene er brukervennlige. En Frontend-utvikler sitter på gode kunnskaper i teknologier som Javascript, HTML og CSS, og oppdaterer seg jevnlig på morderne teknologi som bidrar til brukervennlige løsninger for kunden.

Backend-utvikler:

En backend-utvikler arbeider med den programvaren som ligger tettest til den databasen som dataene er lagret i. Dette er data som i hovedsak sluttbruker ikke ser eller har noe forhold til, i motsetning til Frontend. Eksempler på programmeringsspråk en backend-utvikler bruker kan være Java, .NET, Python, Scala, C og mange fler.

Fullstack-utvikler:

En fullstack-utvikler er en systemutvikler som behersker backend-utvikling og har gode kunnskaper og forståelse innen frontend-utvikling. Som fullstack-utvikler har du en bred forståelse og kan tilby fleksibilitet til kunden. Denne betegnelsen kan variere, men beskriver som regel at en konsulent sitter på gode nok kunnskaper til å utvikle på hele "stacken" innen et rammeverk som for eksempel .NET.

.NET-utvikler:

En .NET-utvikler er en utvikler med spisskompetanse innen Microsofts .NET-rammeverk. .NET-utvikling brukes til både applikasjonsutvikling og webutvikling og har en svært hurtig utviklingstid. En .NET-utvikler er en programvareutvikler som ofte kan sette seg inn i både backend og frontend.

Java-utvikler:

En Javautvikler programmerer i et av de mest populære programmeringsspråkene, Java. Språket kan som regel kjøres på de fleste maskiner, både PC og Mac. Det inneholder en rekke funksjoner som gjør at det egner seg godt for internettet. En Java utvikler jobber ofte på team som består av testere, prosjektledere og front-end utviklere.

AWS-utvikler:

En AWS-utvikler er en som utvikler i plattformen Amazon Web Services, som er en av verdens største driftsplattformer. En AWS-utvikler programmerer med datakraft, databaselagring og ferdige serverfunksjoner som gjør den til en god plattform for skytjenester.

Azure-utvikler:

En Azure-utvikler er en som utvikler og bidrar i oppgaver knyttet til Azure, som er Microsofts plattform for cloud-computing og infrastruktur. Azure støtter alle operativsystemer, og både rammeverk og programmeringsspråk er uavhengig av Azure-clouden. Azure kjører i store datasentre hos Microsoft, og skyplatformen Azure er delt i tre hoveddeler. Den ene er Windows Azure, som er et miljø for applikasjoner og lagring, som fungerer som et operativsystem for nettverk. Den andre er SQL Azure som består av datatjenester basert på SQL Server, så det er viktig at konsulenten sitter på gode kunnskaper i dette. Den tredje er .NET Services som er ulike infrastrukturtjenester for skybaserte, lokale og interne applikasjoner.

BI-utvikler:

Som Business Intelligence-utvikler arbeider man i Business Intelligence systemer, datavarehus og databaser. Business intelligence utviklere hjelper deg for eksempel med dataanalyse for strukturering av data fra flere ulike kilder.

SQL-utvikler/Databaseutvikler:

Som SQL/databaseutvikler arbeider du med utvikling og opprettholdelsen av ulike applikasjoner relatert til implementering og analyse. En SQL-utvikler håndterer ofte prosesser innen database og ETL (Extract Transform and Load).

Android-utvikler:

En Android-utvikler lager brukervennlige mobilapplikasjoner. Som Android-utvikler arbeider du med mobilapplikasjoner som er tilpasset android-plattformer i Googles operativsystem, Android. Normalt trenger en Android-utvikler grunnleggende Java-kunnskaper og helst erfaring med objektorientering.

C/C++/Embedded-utvikler:

C og C++ er noen av de mest brukte utviklingsspråkene brukt innen system og programvare. Slike programmeringsspråk kalles objektorientert programmering. Embedded utvikling brukes mot hardware. C og C++ er programmeringsspråk som ofte brukes i systemer som tjener en bestemt hensikt og som utfører en eller noen få operasjoner, ofte innenfor sanntidssystemer. Disse er vanligvis innebygd i maskinvaren og dens mekaniske deler.

C#-utvikler:

C# er et språk innen .NET, og er basert på programmeringsspråkene C++ og Java. En C# utvikler kan kombinere kraftige løsninger og rask utvikling. En C# utvikler arbeider på .NET-plattformen, og er låst til Windows (med mindre en bruker Mono som port).

UI/UX-utvikler:

En UI/UX/frontend-utvikler strukturerer data og design med innhold og interaktivitet for å lage en best mulig brukeropplevelse. En UI/UX-utvikler opererer hovedsakelig innen feltet av brukeropplevelse.

AI/ML:

Den økende adopteringen av maskinlæring og kunstig intelligens i forretninger har ført til et økt antall av programvareverktøy for kunstig intelligens. Slike verktøy kan være TensorFlow, Keras, Scikit-learn, Microsoft Cognitive Toolkit, Theano, Caffe, Torch, Accord.NET. Etc. Bruk av riktig programvareverktøy og algoritmer innen kunstig intelligens gjør at smart-enheter eller programvare kan lage deres egne løsninger istedenfor å produsere på forhåndsdefinerte svar.

BI-utvikler:

En Business Intelligence-utvikler har dyp kunnskap innen BI-systemer og utvikler integrasjoner med databaser og datavarehus. BI-utviklere hjelper bedrifter med ulike rapporter og dashbord, kan veilede forretningsmål med god kvalitetskontroll. En BI-utvikler kan hjelpe deg med integrering av verktøy som hjelper bedriften din innen felt som Analytics, Big Data, Data Goverance, Data Management, Visualisering, Machine Learing og AI og mer.

Office 365:

En Office 365-konsulent kan hjelpe bedriften din med generelle oppgaver relatert til samlingen av skybaserte tjenester og applikasjoner for PC, MAC og mobile enheter. Dette kan innebære prosjektledelse, migrering, skissering av løsningsforslag eller implementering av Office 365 hos kunden eller hos deres kunder.

Sharepoint:

Sharepoint er en svært populær webbasert samarbeidsplattform som er integrert med Microsoft Office. En Sharepoint-utvikler programmerer slik at brukerne enklere kan dele og administrere innhold, kunnskap og programmer for å styrke samarbeidet i din bedrift.

Testutvikler/Testautomatisering:

En testutvikler/testautomatiseringskonsulent bidrar til raskere leveranser og kan gi økt testdekning og hyppige gjennomføringer. En testutvikler kan minimere tiden og arbeidet en bedrift bruker på driftsvedlikehold. Testutvikling kan blant annet brukes til ulike testiterasjoner i smidige eller waterfall utviklingsprosjekter. Dette innebærer for eksempel testing av systemintegrasjonen, utvikling og ulike regresjonstester som kan automatisere funksjonaliteten.