Prosjektleder

Prosjektleder:

En IT-prosjektleder er den som gjennomfører ledelsen av IT-prosjekter på vegne av for eksempel prosjekteieren. IT-prosjekter innenfor infrastruktur og utvikling krever en prosjektleder som kan håndtere raske leveringer med god kvalitet. En IT-prosjektleder spesialiserer seg ofte innen et visst teknologifelt eller kompetanseområde, og kan også ofte arbeide agilt, både som metodikk og som implementering av metodikken. Det kan være prosjektledere i alt fra ERP og migrering, til utvikling og BI/datavarehus.

Scrum Master:

En Scrum Master har ansvaret for at Scrum-løpet går som det skal. I den prosessen er der et team av utviklere, en Scrum Master og en Produkteier. Scrum er en av flere smidige metoder som er svært utbredt i programvareutvikling. Scrum-rammeverket gjør det enklere for bedriften å organisere team og levert arbeid med høyere kvalitet.

Programleder:

En programleder håndterer flere relaterte prosjekter, ofte med den hensikt å forbedre organisasjonens ytelse. En programleder har oversikt over statusen på prosjektene i et program og kan bruke denne oversikten til å støtte prosjekt-nivå aktivitet for å sikre programmålene på best mulig måte.

Løsningsarkitekt:

En løsningsarkitekt sitter på god teknisk kunnskap, og har som hovedansvar for utførelsen av teknologiske avgjørelser og beslutninger relatert til løsninger. Løsningsarkitekter kan ha en god rådgivende rolle i forbindelse med beslutninger og samtidige utvikle gode løsninger basert på forretningens krav.

Virksomhetsarkitekt:

En virksomhetsarkitekt arbeider med strukturerte metodikker for å identifisere hvilke endringer som bedriften må gjennomføre for å nå målene sine. Virksomhetsarkitekter fungerer ofte som en brobygger mellom forretning og teknologi, og skal sikre at IT-arkitekturen og løsningene skal støtte opp mot forretningsmålene og strategiene til virksomheten.