AI-900 eller AI-050 - Hva er forskjellen på de nye AI kursene fra Microsoft?

Interessert i AI og ønsker kompetanseheving og eksamen? Vi har nå lansert to nye AI kurs fra Microsoft – AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals og AI-050: Develop Generative AI Solutions with Azure OpenAI Service. I denne artikkelen tar vi for oss hva som er forskjellen, hva de inneholder og hva du bør velge.

AI-900 kurset er opprinnelig et kurs fra Microsoft som omhandler kognitive services og hvordan bruke dette for analyser av bilder, tekster osv. Kurset vårt er derimot oppgradert til å gi høyere bruksverdi for deltakerne. Kurset skal svare på spørsmål som; Hva kan en bruke AI til? og hvordan passer det til din bedrift? For at du også skal bestå sertifisering etter endt kurs, vil likevel innholdet være basert på Microsoft sin skyløsning – Azure. Men det passer utmerket på andre løsninger også, som Amazon, Google, Hugging Face eller tilsvarende leverandører som tilbyr AI-tjenester.

Etter fullført kurs skal du forstå bl.a. både hvordan AI kan brukes/misbrukes, hvordan bruke maskinlæring for å lage og bruke modeller, AI til videoer, bilder, tekster, samhandling, samt hvilke AI-teknologier som gjelder.

Les mer om dette kurset:
AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals

AI-050 omhandler i større grad siste måneders utvikling når det gjelder ChatGPT, her lærer du f.eks. hvordan forstå og skrive klare instrukser i promt for å samhandle med AI, samt genere kvalitets innhold og data modeller. Det er en fordel om du er kjent med Azure og Azure-portalen, samt at du innehar noe programmeringserfaring for å delta på dette kurset. Det er ingen tilhørende sertifisering til AI-050 kurset.

Les mer om dette kurset:
AI-050: Develop Generative AI Solutions with Azure OpenAI Service

Denne teksten er basert på følgende video med instruktør Morten Nordli: