Vi har tatt en prat med tidligere MSU-deltaker Tania Bulz som i dag jobber som System Engineer i Xledger og selskapets CTO og Gründer, Lennart Holen

Xledger har siden 2020 ansatt en kandidat på .Net Azure Developer sporet, og Lennart uttrykker at de setter pris på at kandidatene får kursing som viser seg å være nyttig. Han nevner videre at kandidater med bachelorgrad, kan gjennom Microsoft University forbedre kompetansen sin og forberede seg til jobben de senere skal utføre hos Xledger.

Tania meddeler at hun selv har en bachelorgrad og forklarer at hun med bachelorgraden fikk oversikt over enkelte «deler», men ikke alt som skjer i en applikasjonslivssyklus. Hun utdyper videre at det var nettopp dette hun fikk lære mer om i løpet av de seks ukene med kursing under Microsoft University.

Lennart legger til at Xledger liker MSU-kandidater, da de gjennom trainee-programmet får bredere kompetanse og er bedre forberedt på å starte i ny jobb. Han nevner videre at det er et stort pluss at man får en spisset kursing over flere uker før kandidatene starter opp i sin første jobb. Lennart meddeler avslutningsvis at han gjennom Microsoft University møter kandidater de ellers ikke kommer i kontakt med.

Mastergrad eller arbeidsliv?

Tania forteller at hun stod ovenfor et dilemma hvor hun var usikker på om hun ville gå videre med å ta mastergrad eller å prøve seg i arbeidslivet. Hun meddeler videre at hun fant ut at hun ønsket å starte i arbeidslivet etter dialog med en ansatt fra Glasspaper under en karrieredag i oktober 2019.

Tania tar oss gjennom hvordan prosessen hennes så ut deretter og kan fortelle at hun mottok bekreftelse på mottatt søknad, ble innkalt på førstegangsintervju og ble presentert i kandidatportalen etter fullført intervju. Hun meddeler videre at hun en måned senere opplevde å bli kontaktet av tre ulike selskaper, hvorav ett av selskapene var Xledger. Vedkommende forklarer at hun deltok på tre intervjuer og at hun fikk en god følelse etter intervjuet med Xledger. Tania meddeler at hun fikk tilbud av to selskaper og at hun bestemte seg for å velge Xledger, da hun hadde et ønske om å jobbe in-house.

«Jeg fikk tilbud, som jeg takket ja til»

Forteller Tania og uttrykker videre at hun var usikker på hvordan prosessen kom til å gå med Microsoft University, men at hun ønsket å se hva som kunne skje. Hun meddeler at hun opplevde det som kult og at det var flere selskaper som ville ha henne – og at hun selv kunne velge hvilket selskap hun ville takke ja til.

Hvordan var intervjuet hos Xledger?

Tania forteller at hun gikk igjennom ulike type intervjuer som var både oppgavebaserte tekniske intervjuer og mindre tekniske. Hun utdyper at hun under intervjuet hadde dialog med selskapet om hva hun kunne- og hvordan de kunne få til en god match.

«Tekniske intervjuer hjelper med å gi tillit til egne ferdigheter. Man får en ‘dette klarer jeg’- følelse deretter»
- Tania Bulz

Vedkommende nevner at hun også deltok på et ganske formelt intervju, hvor Lennart, leder for HR og ansvarlig for personale innenfor Xledger Lab deltok i intervjuet.

«Alle var med!» Forteller Tania om den formelle intervjusituasjonen.

Hvordan var intervjuet med Glasspaper?

Tania forteller at hun opplevde rekrutterer i Glasspaper som hyggelig og meddeler videre at de snakket om studier, interesser og om hvilke tanker hun hadde gjort seg i forbindelse med hvilke spor hun ville gå. Hun nevner at rekrutterer hjalp henne med å finne ut hva som var riktig for henne og hvilke spor som passet henne best.

«Jeg bestemte meg for å gå .Net og maskinlæring»
- Tania Bulz

Det beste med MSU: Casedagen

Tania forteller at hun best likte å jobbe med prosjektet ved siden av sertifiseringene under MSU som skulle presenteres på den avsluttende case-dagen. Hun utdyper at hun i prosjektet fikk muligheten til å ta i bruk kunnskapen hun hadde tilnærmet seg fra begge sertifiseringene. Vedkommende forklarer at formålet var å lage en applikasjon, hvor de skulle implementere så mye som mulig av det de hadde lært. Tania utdyper at de lagde en applikasjon for å lokalisere forsvunnende dyr og registrering av dyr som er blitt funnet. Hun legger til at eierne av dyrene skulle kunne registrere dyret og lage en «ad» inne i applikasjonen.

To klasserom, to instruktører og en kopp kaffe

Tania gir oss et innblikk i hvordan en typisk dag på Microsoft University så ut og kan fortelle oss om en stor gruppe, to klasserom, to instruktører, fysisk oppmøte på kurs på tross av pandemien i 2020, gjennomgang av sertifiseringer sammen i grupper og en kopp kaffe på morgningen for å starte dagen. Hun forteller oss også om hvordan gruppedynamikken i klassen var og trekker frem at hun var fornøyd med gruppen hun jobbet sammen med – for hun hadde jo plukket ut gruppen selv! Vedkommende uttrykker at hun sammen med gruppen diskuterte hvordan de ønsket å gå frem med prosjektet for casedagen. Tania forklarer at kompetansen blant gruppemedlemmene var forskjellig, da noen var flinkere i frontend og andre i backend.

Tania med MSU gruppen 2020.jpg

Tania med gruppen sin fra MSU i 2020

Xledger-MSU-2022.jpg

Tania med Erlend fra MSU, ny ansatt i Xledger og hans gruppe i 2022.

Sertifiseringer fra «scratch»

Tania forteller at sertifiseringene ikke var enkle, men at det ikke var umulig heller. Hun uttrykker videre at det krevde lesing.

Vedkommende meddeler at hun opplevde det som utfordrende, spesielt da hun ikke hadde jobbet med plattformen før og måtte lære alt fra «scratch». Tania meddeler at hun bestod første gangen hun tok eksamen i sertifiseringene og uttrykker videre at det var enklere å forstå neste eksamen etter hun hadde fullført den første. Vedkommende forklarer at hun måtte bruke god tid på å lese og å fokusere. Tania forteller videre at klassen hennes jobbet mest individuelt med lesing for sertifiseringene, men at hennes gruppe samlet seg og leste sammen noen dager i forkant av eksamen i sertifiseringene. Hun legger til at en kunne jobbe slik en selv ønsket og at det alltid var mulighet for samarbeid hvis det var noe man lurte på.

«Det hjalp å ha instruktører med masse erfaring … Man har noen man kan spørre om hjelp fra, noe man ikke nødvendigvis har hvis man skal ta sertifiseringer for seg selv»
- Tania Bulz

Første møte med Microsoft verktøy

Tania forteller at hun har fått bruk for litt av kunnskapen hun tilegnet seg fra kursingen under Microsoft University. Hun utdyper at Xledger bruker .Net, C# og Visual Studio som verktøy og uttrykker at dette var verktøy hun tok i bruk under trainee-programmet. Vedkommende nevner videre at det er sjeldent at en lærer å bruke slik verktøy på skolen, da det er Microsoft teknologi. Tania meddeler at kunnskapen hun fikk gjennom Microsoft University hjalp henne, da det ble enklere for henne å sette seg inn i kode og å forstå hvordan prosjekter er bygd opp.

Hva jobber Tania med i dag?

Tania jobber i dag som System Engineer i Xledger og forteller at hun i dag lærer mer om Azure for å bygge videre på kompetansen. Hun forklarer at Xledger er et In-house selskap som utvikler ett produkt – derav ERP-plattform. Vedkommende forklarer at hun har jobbet mye i backend og med databaser siden hun begynte i stillingen, og at hun i dag får innføring i frontend i Xledger hvor hun bistår i et prosjekt. Tania forklarer at hun i prosjektet lager et system for hjelpedokumentasjon med React og Typescript.

Hun meddeler at hun jobber i team på fire, med Lennart som hennes teamleder. Hun forteller videre at hun fikk tildelt en mentor da hun startet i selskapet som hun jobbet mye sammen med. Vedkommende uttrykker avslutningsvis at hun alltid kan få hjelp, enten fra kolleger eller fra en av gründerne i selskapet.

Tania-jobb.jpg

Xledger byr på …

Tania gir oss et lite innsyn i hvordan det kan være å ha Xledger som arbeidsplass og ramser opp alt fra fleksibilitet til sosialkomite.

«Man kan komme tidlig og dra tidlig – eller komme senere og dra senere»
- Tania

Hun forteller at det i dag er mer fleksibilitet etter korona rundt muligheten for hjemmekontor. Vedkommende meddeler videre at hun forsøker å starte opp sosiale aktiviteter som eksempelvis sirkeltrening på tirsdags-morgninger og at hun i den anledning forsøker å finne en personlig trener. Tania forklarer at hun er i en sosialkomite, hvor hun bistår med organisering av eventer som eksempelvis julebord, sommerfest, «after work» og klatre-grupper. Hun legger til at det finnes shuffleboard i lokalet og at mandager byr på frokost på kontoret for å starte uken.

Xledger - Foosball.jpg

Tania med kollegaer - NDC 22.jpg

Tania med kolleger på NDC-konferansen i Oslo 2022

Vedkommende meddeler videre at Xledger snart skal reise til Spania, Alicante i oktober, hvor de får muligheten til å møte andre kolleger i selskapet. Tania forklarer at Xledger har kontorer i Sverige, Finland, UK og USA og at de i oktober skal forenes. Hun uttrykker at dette er noe hun gleder seg- og ser frem til.