Vi har tatt en prat med COO, Morten Reinhardtsen i Ironstone om deres deltakelse i Microsoft University

Morten forteller at Ironstone skal ha tre deltakere på årets trainee-program og uttrykker videre at de er på utkikk etter kandidater som ønsker å gå Azure Cloud Platform sporet. Han utdyper videre at Ironstone i all hovedsak er på utkikk etter kandidater som har noe «hands-on» erfaring fra skolen- eller innen sky, første- eller andrelinje support fra deltidsjobber. Han legger til at de også har vært åpne for IKT lærlinger som i senere tid har valgt å gå videre på høyskole.

Han forklarer at Ironstone gjennom Microsoft University har suksesshistorier blant kandidater som i dag eksempelvis jobber fulltid som konsulent innen Microsoft Azure eller Microsoft 365.

Hvorfor mener Morten at det lønner seg å søke på Microsoft University?

Morten forteller at det fine med Microsoft University er at kandidatene får seks uker med intensiv trening og at de etter endt løp får muligheten til å komme ut i en bedrift og anskaffe praktisk erfaring som gjør det enklere å få knagger til å henge den faglige kompetansen på.

Han forteller at han er veldig fornøyd med trainee-programmet og påpeker videre at det er derfor de velger å delta igjen.

Vedkommende uttrykker at Microsoft University er fantastisk bygd opp, da kandidatene får en teoretisk kompetanse. Videre forteller Morten at Ironstone tillater kandidater å få praktisk erfaring.

«Microsoft University er et kjempe-program som tillater kandidater å skjønne det teoretiske»

- Morten Reinhardtsen

Hvordan rekrutterer Ironstone sine kandidater for Microsoft University?

Morten forteller at Ironstone har ulike tilnærminger i rekrutteringsprosessen. Han utdyper at kandidater eksempelvis går gjennom en 15 minutters «call» for å bli bedre kjent, sosiale intervjuer for første linje support og tekniske oppgaver for kandidater til dypere tekniske stillinger. Vedkommende meddeler at intensjonen bak intervjuene som gjennomføres i Ironstone er å få innsikt i kandidatenes tankesett og arbeidsprosesser.

Hvordan tar Ironstone deltakerne sine imot?

Morten forteller at en del av de tidligere studentene har vært noe bekymret i forkant av løpet grunnet intensiv kursing. Han nevner videre at Ironstone følger opp sine deltakere og betrygger dem om at det kommer til å gå bra. Vedkommende forklarer at deltakerne vil gå gjennom kurs og workshops i forkant av kursingen slik at kandidatene får tilganger til eksempelvis Visual Studio og annen læring for at deltakerne skal kunne begynne tidligere. Morten uttrykker at dette har vist seg å skape god stemning blant deltakerne. Han meddeler at Ironstone påser at alle kandidatene får muligheten til å delta på sosiale arrangementer som eksempelvis sommerfest før oppstart av Microsoft University.

«Kandidatene får muligheten til å sparre dersom de ønsker dette»

- Morten Reinhardtsen

Morten forteller at det under kursing finnes forskjellige kontaktpersoner fra år til år og at deltakere blir fulgt opp et par ganger i løpet av uken for å påse at kandidatene har det de trenger i forhold til materiale. Vedkommende legger til at kontaktpersonene sørger for at kandidatene får muligheten til å sparre dersom de ønsker dette.

«Det er sunt for kandidatene å jobbe med case»

- Morten Reinhardtsen

Ved siste kursdag på Microsoft University jobber deltakerne med case. Morten forteller at Ironstone har deltatt på case-dagen og uttrykker videre at han tror det er sunt for kandidatene å jobbe med case, da det er praksisnært å kunne jobbe med løsninger. Vedkommende legger til at det å kunne jobbe med caseoppgaver er en fin måte for kandidatene å «henge kunnskapen på en knagg».

Kommer kandidatene raskt ut i arbeid?

Morten forteller at du som regel ansetter kandidater med noe IT-bakgrunn og uttrykker at enkelte kandidater har noe erfaring fra før- og andre har ingen erfaring. Vedkommende utdyper at kandidater uten erfaring har andre spørsmål underveis, da de ofte ikke kjenner til arbeidslivet.

Han forklarer videre at kandidater som har deltatt på Microsoft University har bestått eksamen på første forsøk og uttrykker videre at opplegget og lærerne på trainee-programmet har fungert godt. Morten legger til at han mener «preppingen» i forkant av løpet som Ironstone gjennomfører hjelper.

 «Arbeidsgiver har en viktig rolle når det gjelder å plassere kandidatene der de ønsker»

- Morten Reinhardtsen

Han uttrykker videre at enkelte deltakere har kommet rett inn i et team eller andrelinje support hvor de for jobbet med mye bredt slik at de får utnyttet kompetansen de har fått gjennom Microsoft University.

Hva gjør tidligere MSU-deltakere i dag hos Ironstone?

Morten forteller om Anders som deltok på Microsoft University i fjor som i dag jobber hos Ironstone med skyteknologi mot bank sektoren. Vedkommende utdyper at Anders i dag har rolle som Cloud Engineer.