Glasspaper er nå Miljøfyrtårn-sertifisert

Ved årsskifte ble Glasspaper Miljøfyrtårn-sertifisert, som er et bevis på at vi anerkjenner samfunnsansvar og tar bevisste valg knyttet til bærekraft. Vi er med dette en av rett over 8000 bedrifter i Norge som er sertifisert.

Denne sertifiseringen innebærer at Glasspaper har tatt en rekke konkrete, bærekraftige tiltak innen områder som; 

  • Arbeidsmiljø 
  • Avfallshåndtering 
  • Energibruk 
  • Innkjøp  
  • Transport 
     

Ved å bli Miljøfyrtårn-sertifisert gir det vår virksomhet gode forutsetninger til å bidra til flere av FNs bærekraftsmål. I tillegg vil vi som firma og våre ansatte være miljøbevisst i valgene vi tar. 
 
Vi ønsker å inspirere våre samarbeidspartnere og leverandører til å ta gode og bærekraftige valg. Vi håper samarbeidspartnere og leverandører velger å Miljøfyrtårn-sertifiseres eller utføre sertifiseringer med tilsvarende standarder. 

Ønsker du å lære mer om Miljøfyrtårn-sertifiseringen eller lese om kriteriene for sertifiseringen kan du gjøre det på miljøfyrtårn sine nettsider.  

Ønsker du å se mer om hvilket samfunnsvar Glasspaper tar så kan du gjøre det her