Vi har tatt en prat med Infoworker om Microsoft University

Vi har tatt en prat med Hussain Al-Mousawi, CEO og daglig leder i Infoworker og Silje Dahl, tidligere MSU deltaker og nåværende konsulent i Infoworker. Silje deltok på Microsoft University tilbake i 2018 og har to bachelorgrader innen både spillutvikling og interaksjonsdesign. Vi har vært så heldige å få innblikk fra både arbeidsgivers- og tidligere deltakers perspektiv.

Om Infoworker

Infoworker er et av Norges ledende selskap innen Microsoft 365 og Azure. Selskapet bistår kunder i å ta riktige avgjørelser på sin sky-reise. Infoworker jobber tett med- og på deres kunder og tilbyr løsninger av høy kvalitet som innfrir kundenes krav, forventninger og behov.

Søknadsprosessen

Hussain som arbeidsgiver forteller at Infoworker kjører to-tre intervjuer med sine potensielle kandidater, hvor fokuset ved første møte er personlighets- og kompetansematch. Vedkommende nevner videre at andre møtet vil være «rett på sak» med kontrakt og betingelser.

«Vi gjennomfører ikke personlighetstester, men fokuserer på en god dialog med kandidaten»

Forteller Hussain og uttrykker videre at han har forståelse for at kandidatene ofte er nervøse og at han i den sammenheng ønsker å få folk til å slappe av.

Silje deler at hun opplevde intervjuet med Infoworker som «det koseligste jobbintervjuet» hun har hatt. Hun forteller videre at hun opplevde søknadsprosessen som effektiv selv om det gikk over en periode. Vedkommende forteller at rekrutterer i Glasspaper opplevdes som blid og god på å plukke ut hennes erfaringer og presentere dette på en god måte. Silje nevner videre at intervjuprosessen med Infoworker var morsom og meddeler at hun opplevde å bli godt tatt imot før hun begynte kursingen på Microsoft University. Hun legger til at hun tidligere har drevet med spillutvikling og at hun føler at hun blir satt pris på av arbeidsgiver, da hun har andre perspektiver. Vedkommende forteller avslutningsvis at Infoworker fremstod som både åpent og inkluderende.

Hvordan var gjennomføringen av Microsoft University?

Hussain presiserer viktigheten med at deltakerne kommer «preppa» med kunnskap om Microsoft teknologi og basiskunnskap slik at de kan «deep-dive» inn i teknologien slik at de er klare for arbeidsoppgaver. Vedkommende meddeler at han under selve kursingen hører lite fra «gjengen», men at han påser at det går bra med alle deltakerne og at han deltar siste kursdag, når det er presentasjon for å vise støtte. Han forteller videre at han så mye glede blant deltakerne når de hadde fullført presentasjonen og uttrykker at det må ha føltes godt å fullføre og å komme ut i arbeidslivet. Hussain nevner at Infoworker forsøker å få kandidatene «varmere i trøya», da det ikke går å bare «hive dem inn til en kunde og be dem løse oppgave». Han legger til at det tas sakte, men sikkert.

Silje deler:

Silje har selv vært en tidligere MSU deltaker og kan fortelle hva hun opplevde som det beste med trainee-programmet, hvordan en typisk dag på Microsoft University så ut, den avsluttende case-dagen, om sosiale arrangementer i regi av løpet, forelesninger, klassen og om sertifiseringene.

 

Forelesning og klassen

Hun meddeler at foreleseren Ronald var utrolig flink, både faglig dyktig og effektiv rundt formidling. Vedkommende nevner videre at hun best likte å møte andre deltakere med ulike bakgrunner og uttrykker videre at hun opplevde at det var en god blanding av mennesker med ulike perspektiver – som dannet en god studiegruppe.

Vedkommende meddeler at hun opplevde gruppedynamikken i klassen som veldig positiv og legger til at det var lett å snakke med alle. Silje forteller at klassens hennes bestod av omtrentlig 10-15 deltakere og uttrykker at det var lett å komme i prat med- og å få hjelp til ting man lurte på. Hun nevner videre at hun opplevde at det var åpent for å sette seg sammen i grupper og grupper på tvers av hverandre.

Silje forteller videre at en typisk dag på Microsoft University bestod av forelesninger og egentid til å lese. Hun nevner at hun enkelte dager hadde selvstudier hvor hun fikk tid til å reflektere over det hun hadde lært gjennom kursdagene. Vedkommende meddeler at hun opplevde kursdagene som intense, da det var mye materiale en skulle gå gjennom på kort tid, men at forelesningene var gode.

 

Sosiale arrangementer

Silje forteller at hun under trainee-programmet tilbake i 2018 fikk oppleve oppstarts-middag i Microsoft sine lokaler hvor hun fikk knyttet nettverk, middag ute på Vippa og Microsoft University avslutning.

 

Eksamen

Silje forteller at hun kom gjennom alle eksamener på første forsøk, men uttrykker at siste eksamen opplevdes som utfordrende. Hun meddeler at hun opplevde litt press, men at det var gøy å kunne jobbe med caseoppgave, da hun kunne bruke det hun hadde lært i praksis og muligheten for å hente mye læring. Vedkommende forteller at kursingen var intens og at det var mye kursmateriell og uttrykker videre at hun jobbet noe utenom kursdagene. «Man må forberede seg på å jobbe mye» forteller Silje avslutningsvis.

 

Case-dagen

Silje forteller at hun under case-dagen jobbet med å lage en applikasjon for et brygghus hvor hun fikk jobbet med det hun hadde lært gjennom kursingen. Hun uttrykker at hun ikke skulle lage en fullstendig webapplikasjon, men at hun skulle «få ting litt ut i praksis». Vedkommende nevner videre at hun fikk to dager på å levere prosjektet og uttrykker at det var en morsom oppgave og at hun fikk mye nytte av å sitte å bli spurt, og å kunne spørre andre.

Hva har Silje jobbet med i etterkant av Microsoft University?

Silje forteller til at hun etter MSU har jobbet mye med Azure, .Net og at hun jobber mye med fullstack utvikling – både i frontend og backend. Hun forteller at hun har jobbet med blant annet dokumenthåndtering, Sharepoint, Azure Service, Teams support med kundeportal og eksterne prosjekter som eksempelvis stasjonshåndbok for BaneNor for å hjelpe de som skal jobbe med utvikling av stasjonen og regelprosessering for DNV.

Suksesshistorie

Hussain forklarer at Infoworker er et konsulenthus og at de hadde et ønske om å utfordre seg selv ved å lage egne produkter. Vedkommende forteller videre at han i den sammenheng sammen med Silje forsøkte å lage et produkt. Han meddeler at Silje og han lagde en versjon og innså at det kunne være noe markedet kunne få nytte av, men at det var en utfordring å «deploye/utplassere» og å få kunder til å kjøpe produktet. Hussain forklarer at de var nødt til å tenke annerledes og at de satt med arkitektur og brukte god tid på å finne en god løsning. Vedkommende meddeler at løsningen Overview & Control er solgt til 20 kunder og at det i dag er tre utviklere som jobber med produktet daglig.

 

 «Man får utnyttet potensialet sitt om man virkelig vil»
- Hussain.