Lånekassen stiller med to kandidater på årets Microsoft University

Vi har tatt en prat med Alexander Næss, seksjonsleder for Lånekassen avdeling IT Oslo og kontaktperson for Microsoft University.

Lånekassen deltar i år på Microsoft University, med to kandidater som skal gå sporene .Net Azure Developer og Advanced Cloud Analytics / Azure Data Engineer.

Alexander forteller at de i Lånekassen selv utvikler og forvalter sine løsninger som gjør utdanning mulig. Han forklarer at dette gir muligheter for å jobbe innen et stort spenn av oppgaver og teknologier. Alt fra forretningsregler og datahåndtering i backend, til arbeidsflater for interne saksbehandlere og kundeløsninger i frontend samt integrasjoner med flere eksterne samarbeidspartnere.

Vedkommende forteller at de gjennom Microsoft University er på utkikk etter .Net utviklere som har et ønske om å jobbe i Microsoft Stack- eller Data Engineer stillinger. Han utdyper at de ser etter kandidater som vil jobbe med dataplattform og Lånekassens løsninger for både kunder og ansatte, og som er motivert for mulighetene med å jobbe med oppdatert teknologi i en intern IT-avdeling der det gis muligheter for å være med å påvirke og å forme løsninger over tid.

Rekrutteringsprosessen

Lånekassen er en offentlig bedrift som selv lyser ut stillinger, men som også benytter Microsoft University portalen for å tiltrekke seg de rette kandidatene. Alexander forteller at de som en statlig virksomhet er pålagt å utlyse alle stillinger, samtidig som de ser at portalen er en mulighet til å komme direkte i kontakt med aktuelle kandidater ved at de kan fortelle hvem de er og hva de er på utkikk etter.

Alexander forteller at de utlyser annonser med to-tre ukers søknadsfrist. Han nevner videre at de kjører vanlige intervjuer - enten et fullt intervju eller et kortere speed-intervju. Han legger til at de alltid gjennomfører to runder med intervjuer, med kodeoppgave eller case som en del av annengangsintervjuet.

Onboarding

Alexander forklarer at kandidatene går gjennom hilserunder, mottar tilganger og får en faglig onboarding etter deltakelse på Microsoft University. Han legger til at han opplevde at Glasspaper hadde god oppfølging av kandidatene underveis i kursingen.

Fra kurs til arbeidsliv

Alexander forteller at kandidatene gjennom Microsoft University har fått et dykk inn i «Azure-verden» og forteller at læringen begynner når kandidatene er ute i arbeidslivet. Han forteller at det er individuelt hvor raskt kandidatene blir selvstendige og at det tar noe tid, da Lånekassen har store systemer som tar tid å lære seg, men legger til at han opplever at kandidatene bidrar tidlig, og at de jobber med ekte oppgaver sammen med nye kolleger fra dag en.

Prosjekter som tidligere MSU kandidater har jobbet med i Lånekassen

Alexander forteller at tidligere kandidater i det siste blant annet har jobbet med å bygge opp Lånekassens nye løsninger basert på Kubernetes & Docker. Han legger til at kandidater har bistått i både pilot- og hele prosjekter. Han uttrykker at det fremdeles er flere tidligere kull som jobber i Lånekassen og forteller om en kandidat som i dag har jobbet syv år i Lånekassen innen utvikling. Vedkommende nevner videre at kandidater har jobbet med «Korona-støtten», hvor de skulle levere løsninger for studentene våren 2020 og legger til at løsningene ble levert på seks uker.