Hvordan skal du få jobbet i de største og mest spennende Dynamics-prosjektene i Norge fremover?

Med AX2012 og nå Dynamics 365 har Microsoft gått fra å levere on-premise SMB ERP-løsninger til å tilby et skybasert, enterprise ERP-System. Microsoft bruker nå mer på utvikling av systemet enn de 5 største konkurrentene til sammen og med 8 releaser i året kommer det stadig ny funksjonalitet.

Kombinasjonen MS 365 med sin Power-plattform, Dynamics 365 og Azure gjør at Microsoft scorer høyt hos internasjonale analysebyråer, og ligger nå best posisjonert som Visionary i Gartners kvadrant. Med en vekst på 45 prosent i året vokser Microsoft langt raskere enn snittet for enterprise SaaS-løsninger, og veksten spås å være stor fremover.

Den nye skybaserte enterprise-hverdagen innebærer både store muligheter og utfordringer for Microsofts partnere og konsulenter. For det første krever det mer å implementere og forvalte enterprise-kunder, fordi prosjektene er mer komplekse, behovet for spisskompetanse og antall konsulenter i slike prosjekter er større.

For det andre så må forholdene legges til rette for at konsulentene kontinuerlig utvikler seg, i det minste om ny funksjonalitet og hyppige oppdateringer, samt bransje og domenekunnskap. Oppdateringene konsulentene bør kjenne til handler ikke kun om Dynamics 365 Finance & Supply Chain, men også MS 365, Power Plattformen og Azure. Microsoft har for eksempel lansert AI-løsninger i Azure som muliggjør maskinlæringsprediksjon for kapasitetsplanlegging og predikering av cashflow med mer.

Hverdagen er med andre ord i betydelig endring for konsulenter som tidligere jobbet for mellomstore selskaper på AX-løsningen, både gjennom muligheten til å faktisk jobbe med enterprise-kunder og hva konsulentene kan være med på å skape fremover, i tillegg til egen kompetanseutvikling. For konsulenter som ønsker å dra nytte av det nye kunde- og teknologilandskapet, er det derfor viktigere enn tidligere å jobbe for den partneren som er best posisjonert for å vinne enterprise-kunder, har forutsetninger for å levere godt til enterprise-kunder og som kan by på det rette læringsmiljøet.

Norges største Dynamics powerhouse i Norge

Hovedkontor-columbus.png

Da konsulentselskapene Columbus og Advania slo seg sammen, ble samtidig Norges desidert største MS Dynamics 365-konsulentselskap skapt. Med det fikk Columbus en enestående posisjon i markedet som Norges største Dynamics powerhouse. I tillegg til sine 110 Dynamics ERP-konsulenter i Norge, samarbeider Columbus Norge tett med konsulenter på tvers av andre land, spesielt Sverige, Danmark, India og England, noe som gir ytterligere 400-500 konsulenter å spille på. Dette er nødvendig i prosjekter med større kunder som har mer internasjonal karakter.

«Med endringene på Microsoft sin side og den økte attraktiviteten til Dynamics for større kunder, beveger vi i Columbus oss nå fra førstedivisjon til eliteserien i ERP-verden», uttaler Eivind Hagen, leder for Dynamics i Columbus.

De fleste ERP-systemer har sine styrker i en eller flere bransjer eller fagområder. Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations fremheves av ERP-guru Bo Hjort Christensen for å være en spesielt god løsning innen produksjon, prosjekt, handel, engros og tjenesteytende næring. Dette er også områdene Columbus satser på, i tillegg til medlemsorganisasjoner, noe som synliggjøres gjennom kunder som Bama, Felleskjøpet, XXL, Schibsted, Securitas, DFDS, Orkla, Røde Kors, Salmar, Lerøy med flere.

Dag Kallhovd, Solution Director begynte i Columbus i februar 2021. På spørsmål om hvorfor, forteller Dag at han tidligere leverte andre store enterprise ERP-løsninger, men opplevde dalende interesse for systemene han representerte. Samtidig så han at Dynamics var veldig i vinden. Han ønsker å representere ERP-teknologien han har mest tro på i det selskapet han anser som best posisjonert til å vinne enterprise-kundene – og levere gode prosjekter til dem. For Dag var Columbus da det naturlige valget. 

Dagens kultur og miljø

Holmekoll-stafett-middag-bilde-columbus.png

Nylige medarbeiderundersøkelser i Columbus illustrerer høy medarbeidertilfredshet og et meget godt arbeidsmiljø. Marius Larsen som har jobbet som fagkonsulent i tidligere Advania og nå i Columbus i 3.5 år forteller at han synes samholdet er utrolig bra. Dette støttes av en annen fagkonsulent, Nina Leiros som har vært mange år i selskapet.

«Folk er utrolig imøtekomne og hjelpsomme. Jeg har fantastiske kollegaer som alltid hjelper hverandre. Å jobbe her gir nesten en familiær følelse og det er aldri noen som sier nei når noen trenger hjelp. Her stiller folk virkelig opp for hverandre. Ingen sitter på sine tuer og driver politikk. Vi oppmuntres til å dele kompetanse og hjelpe hverandre. Det gode miljøet har vært en viktig bidragsyter til at jeg trives så godt som jeg gjør i Columbus», medgir Nina.

Una Sadovic, HR-leder i Columbus forteller at medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljø er svært viktig for Columbus.

«Før pandemien hadde vi ulike felles aktiviteter på kontoret. Vi innførte fast torsdags-«fika» i sofakroken, sosiale aktiviteter hver måned for hele kontoret, slik som dart-turnering, vinsmaking, isbading, bowling og lignende, i tillegg til sommerfest og julebord for alle ansatte. I pandemien har disse aktivitetene blitt byttet ut med digital kick-off, Kahoot og morgenkaffe via Teams. Vi har prøvd å finne alternativer til den hverdagslige praten ved kaffemaskinen som skjer på kontoret», forteller Una.

«Jeg vil også legge til at i Columbus er vi opptatt av å tilrettelegge for alle ansattes hverdag. Derfor er det viktig med work-life balance med fleksibel arbeidstid, moderne arbeidsplasser og vi vektlegger å levere resultater med frihet under ansvar. Videre elsker vi å feire våre suksesser og skryte av hverandres gode prestasjoner. Engasjerte medarbeidere er noe av det viktigste vi har, og alle fortjener annerkjennelse, samt det å bli sett», uttaler Una.

Eivind Hagen er enig og utdyper:

«Columbus slik jeg kjenner det, både i Norge og utlandet, består av jordnære, imøtekomne mennesker som vil hverandre vel. Til tross for at Columbus er en stor organisasjon er ikke selskapet å anse som byråkratisk med tunge prosesser og mye politikk. Ei heller er vi å anse som et lite, lokalt konsulenthus med få prosesser og mye ad hoc. Min erfaring er at vi er mye mer pragmatiske, agile og lettbente som organisasjon, både i intern samhandling og sammen med våre kunder», sier han.

Faglig utvikling og internasjonale muligheter

Eivind Hagen understreker at det å være i et miljø hvor konsulentene er oppdatert er et konkurransefortrinn for Columbus som leverandør. «I tillegg til selve teknologien og fagområdet så jobber vi for at konsulentene våre skal blir gode på en eller flere av bransjene Columbus satser på.»

Jon Aksel Mortensen som kom rett fra skolen og nå har vært to år i Columbus som fagkonsulent, forteller at han føler at han virkelig har hatt en faglig reise i Columbus.« Jeg er med i en supply chain-faggruppe hvor vi har månedlige samlinger for å oppdatere hverandre på teknologi og fag, diskutere tematikker og dele erfaringer. Det kan være alt i fra master-planning, returprosesser, lageroppsett, konfigurasjon, nye funksjoner og så videre. 

Her møtes både juniorer og seniorer, og jeg opplever at alle kan bidra, og alle vil ha utbytte av dette. Seniorene har gjerne spesifikk ekspertise som vi med mindre erfaring kan lære mye fra, mens vi ofte kan bidra mer rundt programvare og selvsagt dele erfaringer fra prosjekter», forteller Jon Aksel.

Løsningsarkitekten Nina Leiros bekrefter dette og legger til at Columbus har kjempedyktige konsulenter, og at juniorer og senior utfyller hverandre.

«Vi seniorer kan gjerne bidra med prosesskompetanse og forretningsforståelse, men jeg må innrømme at det er andre som er bedre på PowerApps og annen funksjonalitet som jeg setter pris på at de kan lære meg mer om», sier hun

I tillegg til læring i prosjekter får alle konsulenter i Columbus sin egen karriereplan og mentor, samt at de får muligheten til å være med i faggrupper slik at konsulentene kan lære av hverandre. Marius Larsen, fagansvarlig for supply chain forteller at det er veldig bra å også ha med utenlandske kollegaer i faggruppene, fordi det er mye å lære på tvers av landegrensene. Gruppene gjør også opptak av sesjonene, så om noen ikke har anledning til å delta så kan de se på sesjonene i etterkant.

Eivind Hagen utdyper entusiastisk; «Nå som vi har et sterkt, internasjonalt samarbeid er det også muligheter for internasjonal erfaring for de som ønsker det. Vi har flere konsulenter som jobber på prosjekter utenfor Norge, og det synes vi er supert at våre konsulenter får muligheten til.»

           

Prosjekter – store kunder, internasjonalt miljø og variasjon

Nina Leiros forteller at hun har jobbet i store prosjekter så lenge hun har vært i Columbus, og at hun nå er i det som er Norges største Dynamics-prosjekt, et prosjekt hun har vært på 3.5 år så langt.

«Jeg er løsningsansvarlig for finansdelen. Å jobbe med virkelig store kunder er utrolig gøy, men også svært komplekst og krevende. I prosjektet jeg nå jobber er det mange ulike inntektsstrømmer, mange ulike logistikkprosesser, samt innkjøps og salgsprosesser for å nevne noe. Så i løpet av et prosjekt med samme kunde blir jeg kjent med veldig mange ulike domener. Dette krever mer av meg for å sette meg inn i forretningslogikken, for så å designe prosesser og konfigurere løsningene. Jeg elsker kompleksiteten og det å være konsulent. Jeg lærer noe nytt i hvert eneste prosjekt når jeg jobber mot de største selskapene i Norge», forteller Nina.

Hanne Røland, løsningsarkitekt, også det i Norges største Dynamics-prosjekt forteller om en veldig spennende hverdag. Hun samhandler med arkitektene, ser på systemskisser, hvilke systemer som gjør hva, skisserer opp løsning på høynivå og samarbeider med løsningsarkitektene og fagkonsulenter for å detaljere løsningene ytterligere. 

Hanne forteller at hun blant annet jobber med funksjonelle arkitekter fra Danmark, samt en teknisk arkitekt og en prosjektleder fra Sverige. Hun mener at det fungerer veldig bra.

«Det som gjør det spennende og utfordrende, er at det er mer forskjell på de nordiske landene enn man tenker på i hverdagen, både når det gjelder kultur og språk,» forteller Hanne. Hun legger til at hun setter pris på fleksibiliteten ved at Columbus nå opererer internasjonalt i prosjektene.

«Jeg synes samarbeidet fungerer veldig godt på kryss og tvers av land», forteller Hanne. «Dette er om mulig blitt enda bedre i coronatider».

Marius Eikeland Larsen jobber hovedsakelig med løsninger innenfor logistikk og supply chain som blant annet omfatter innkjøp, lager og salg, og kommer fra kundesiden før han ble konsulent i Columbus. Han sitter ofte sammen med en arkitekt som har det overordnede ansvaret for løsningen mens han støtter oppunder den ved å diskutere detaljer med kundene, design og konfigurering. Er det behov for utvikling utover standarder, involveres også utviklere i prosjektet.

«Forskjellen på å jobbe på kundesiden og leverandørsiden er ikke så stor, men nå kan jeg spørre kolleger om hjelp, hvor jeg tidligere var avhengig av eksterne konsulenter for å få svarene jeg trengte.», uttaler Marius, og legger til:

«Det som er mest utfordrende og også mest spennende som konsulent, er at alle kunder har ulike krav og vi blir utfordret til å tenke på ulike måter enn tidligere. Det er alltid nye utfordringer. Kunden kan være vant til en prosess, og ofte må vi synliggjøre alternativer som gir et bedre sluttresultat for kunden, men som kan medføre en krevende endringsprosess», forteller Marius.

På spørsmål om hvor mange konsulenter som jobber i samme prosjekt så svarer samtlige konsulenter i Columbus at det kan variere ganske mye, fra 5-15 på mindre prosjekter til 50 eller flere i virkelig store prosjekter. Noen konsulenter følger et prosjekt fra nærmest start til slutt og er inne på fulltid, men det er ikke uvanlig å kunne delta i flere prosjekter i parallell og bidra kun i noen av fasene i prosjektene, avhengig av hva konsulentene kan, hvilken del av prosjektet de trives best med å delta i, samt behovene i de konkrete prosjektene som pågår.

Marius forteller at i løpet av de 2-3 årene han har jobbet i Columbus, har han fått tatt del i mange bransjer, både advokatbransjen, prosjektbaserte virksomheter, byggebransjen, retail og produksjon.

«Noen ganger er det hektisk og mye å gjøre, mens i andre perioder er det roligere slik at vi kan fokusere mer på faglig utvikling og andre typer bidrag enn når vi er 100 prosent i prosjektet med en deadline å nå», sier han.

Columbus-team-meeting.png

Vekst skaper behov for flere kollegaer

«For å kunne håndtere den veksten som ligger foran oss, ansetter vi kontinuerlig på tvers av fagområder. For å styrke oss i Dynamics ERP-enheten er vi spesielt interesserte i ERP-konsulenter med erfaring fra større kunder. Om de kan Dynamics fra før er ikke så viktig. Det er viktigere at de har lyst til å lære det», sier Eivind Hagen, som leder Dynamics i Columbus Norge.

«Personer som kommer fra kundesiden slik som superbrukere og systemeiere med implementeringserfaring er også attraktive for oss, og selvsagt også ERP-konsulenter fra andre leverandører og partnere. Spesielt interessant er det med erfaring innen finans, logistikk eller produksjon, hvor vi i Columbus er svært gode. NAV-konsulenter som ønsker å ta steget videre fra å være allroundere som mange NAV-konsulenter er, til å spisse kompetansen innen ett eller få fagområder kan også være interessante for oss.», utdyper Eivind.

Glasspaper Recruitment bistår Columbus med rekruttering av ERP-konsulenter til deres Dynamics-enhet, både fagkonsulenter og løsningsarkitekter. Her kan du lese stillingsutlysningen som løsningsarkitekt og her kan du lese stillingsutlysningen som fagkonsulent

Ønsker du å lese mer om Columbus, sjekk ut www.columbus.no. Har du spørsmål, velkommen til å ta kontakt med vår rekrutteringsrådgiver, Thomas Schibbye i Glasspaper på telefon 410 43 853 eller ts@glasspaper.no.