Daglig leder i Glasspaper Recruitment uttaler seg til digi.no om online onboarding

Daglig leder i Glasspaper Recuritment, Thomas Schibbye, uttaler seg til digi.no i artikkelen «Slik lykkes du fra hjemmekontoret som nyansatt».

Her forteller Thomas bl.a. hva bedrifter på forhånd bør tenke igjennom når det kommer til ansvarsfordeling, rutiner og prosesser. Onboarding har for mange blitt mer krevende når alle sitter på hjemmekontor. Hvordan kan en da sikre god online onboarding? Hvordan skal nyansatte lære seg spillereglene og kulturen i bedriften når de ikke får møtt sine nye kollegaer? Hvordan kan en erstatte den velkjente «runden rundt kontoret» for å hilse på nyansatte? Thomas legger spesielt vekt på viktigheten av å legge til rette for relasjonsbygging og leders rolle rundt dette.

En nyansatt i Plan- og Byggningsetaten er intervjuet for å fortelle hvordan han opplevde å bli ansatt midt i et år med Korona og hjemmekontor. Førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold er også intervjuet og forteller litt om hva som kreves av den enkelte for å sikre en god informasjons- og arbeidsflyt. Han forteller at nyansatte ikke må sitte å vente på svar, men at de selv også må ta ansvar. 

For enda flere gode innspill kan du lese artikkelen: Slik lykkes du tra hjemmekontoret som nyansatt (du må ha abbonent for å lese)

Glasspaper på sosiale medier

Bli en del av Glasspaper på sosiale medier