MS365: Invester i superbrukere – ta optimale valg for hele organisasjonen

kollegaer som jobber på pc med microsoft 365 for å bli superbruker

Mange opplever at Microsoft 365 (MS365) gjør dem mer produktive, og «alle» er enig i at MS365 gir langt flere muligheter til tilpasninger. Men vi opplever at alle mulighetene også blir hinderet for at MS365 skal bli utnyttet best mulig.

Det har i alle år vært IT-avdelingens ansvar å gjøre valg innenfor IKT på vegne av organisasjonen. Valg basert på innspill innenfra, inspirasjon utenfra og egen erfaring. Valg tatt utfra gode intensjoner om å gi alle brukere mest mulig støtte i hverdagen. I organisasjoner med mange ulike roller og oppgaver kan en kanskje kalle disse valgene for et «beste felles multiplum».

Superbrukere

Med Microsoft 365 er det mer krevende å få oversikt over alle valgmuligheter, og sjansen for å ta feil valg er dermed langt større. Det er ikke nødvendigvis slik at produksjonsavdelingen bør bruke de samme applikasjonene som prosjektavdelingen, eller at beste praksis for salgsavdelingen er de samme som for økonomiavdelingen.

Hvordan skal en sikre at valgene blir best mulige for alle, og hvem skal ta disse valgene?

Vi mener at brukerne selv bør ha en langt mer aktiv rolle. Det vil si kompetente brukere, kall de gjerne superbrukere.

Den utsendte kollegaen

«Superbruker» blir brukt i mange sammenhenger og kan ha flere ulike funksjoner. Vi ser 3 ulike typer. Personen som tar rollen vi beskriver ovenfor kaller vi «Den utsendte kollegaen».

Dette er kollegaen som har full kontroll på avdelingens arbeidsprosesser og derfor vet hva som trengs for arbeidsflyt, høy kvalitet og å ivareta sikkerheten. Dette er kombinert med kompetanse innen MS365, som gjør at hen blir sendt ut for å ta valg på vegne av sine kollegaer.

Hen kan presentere sine forslag for IT-avdelingen og ta diskusjonen med leverandører.

Den støttende kollegaen

Når de nye verktøyene har ankommet trenger vi kollegaen som vet at dette blir bra – om alle er med. Da trenger vi «Den støttende kollegaen».

Dette er hen som tar ansvar for å motivere de rundt seg, samt lære opp ansatte til å bruke verktøyene best mulig. Dybdekompetanse innen MS 365 gjør at hen kan svare på spørsmål, forklare hva som er og ikke er mulig, og komme opp med løsninger på eventuelle utfordringer.

Den visjonære kollegaen

Men verden står ikke stille, og de som klarer seg best har også «Den visjonære kollegaen» i sine rekker.

Dette er hen som med sin nysgjerrighet evner å se hvordan MS 365 kan bidra til å utvikle avdelingen/bedriften videre. Det kan være en forbedring av interne prosesser, kundeopplevelser eller annet.

Felles for alle rollene er at de må få tid og rom til å utøve, slik at de kan bidra til store verdier for sine arbeidsgivere. En god investering, altså.

Ønsker du å lese mer om Microsoft 365?
Sjekk ut disse artiklene:

Sjekk også ut vårt MEGET populære kurs MS365: Fra bruker til Superbruker

Glasspaper på sosiale medier

Bli en del av Glasspaper på sosiale medier