Hvorfor bør din bedrift ta i bruk Power BI?

Power BI er et kraftfullt rapporterings og analyseverktøy, og det har aldri vært lettere å få oversikt over akkurat de nøkkeltallene som er viktig for dere, slik at deres beslutningsgrunnlag blir så optimalt som mulig. Kort fortalt handler det om å transformere rådata slik at man kan se mønstre, trender i bedriften/markedet og agere ut ifra dette.

Noen konkrete eksempler:

  • Hvis man skal lage en rapport hvor man er avhengig av å sammenstille data fra flere kilder (f.eks regnskapssystem, leveransesystem, CRM system) så gjøres dette enkelt med Power BI.
  • Power BI gir deg alltid muligheten til å ha sanntidsdata i rapportene. Man kan for eksempel koble Power BI opp til en webside med oppdaterte råvarepriser, slik at når en legger frem kostnadsrapporten for bedriften, så inneholder rapporten alltid «live» data.
  • Mange synes det er vanskelig å opprette relasjoner mellom tabeller, for eksempel i Excel. I Power BI har du en kunstig intelligens funksjon som hjelper deg med å opprette relasjoner mellom tabeller.
  • I Power BI har du også det en kaller for avvik eller endrings analyse. Hvis man har et avvik i regnskapet for eksempel, så kan en bruke kunstig intelligens funksjon i Power BI som vil liste opp de mest plausible grunnene til at dette avviket oppstod, basert på datagrunnlaget.
  • Med Power BI kan du lett dele rapportene/analysene med dine kolleger på mobil, Ipad eller andre plattformer. Du kan også gi tilgang til forskjellig deler av rapporten. De ulike avdelingene trenger kun å se den delen av rapporten som er relevant for dem. Man kan også lett styre hva slags tilgang man gir de forskjellige avdelingene/individene (leserrettighet, skriverettighet, osv.).
  • Med Power BI kan du drille nedover i rapportene. Hvis man har laget en regnskapsrapport i Power BI for året 2019, så kan en klikke seg inn på f.eks. mars måned, og se regnskapet for kun den måneden. Du kan også gå videre ved å klikke deg inn på en av ukene i mars, eller få opp en oversikt over regnskapet hver enkelt dag. Med Power BI kan du lett plukke ut de nøkkeltallene du ønsker, noe som gjør at dette er et enkelt, praktisk og dynamisk presentasjonsverktøy.
  • Mange bedrifter har store datasett, noe som gjør at programmer som Excel, kan få problemer med å håndtere dataene. I Power BI prosesseres alt 10 ganger raskere sammenlignet med Excel.
  • Mange importerer data inn i Excel som de skal lage en analyse/rapport ut ifra. Et vanlig problem er at en får med masse data som er irrelevant. Med Power BI kan du lett fjerne/rense datasettene før du laster dem inn i Power BI (eller Excel for den saks skyld).

Er du interessert i å lære mer om Power BI?
Vi har kurs fra nybegynner til et mer avansert nivå. Sjekk ut våre Power BI kurs. 

Glasspaper på sosiale medier

Bli en del av Glasspaper på sosiale medier