Glasspaper bistår med å bygge Grønn Jobbs nyetablerte programvarehus

Grønn Jobb etablererer et nytt programvarehus og skal ansette produkteier

Innovasjonstakten lever i Østfold! Det Fredrikstadbaserte selskapet Grønn Jobb satser friskt innen programvare gjennom å etablere datterselskapet Lyon Future AS, som skal komplimentere selskapets eksisterende programvare og øvrige tjenester. Glasspaper People har bidratt til å kartlegge eksisterende tekniske løsninger og kompetanse, samt rekruttere inn de to første ansatte i Lyon Future, CTO og UX/UI designer. Fokuset er nå å finne den siste ledende rollen i denne omgang, produkteier. Målet er å realisere utviklingen av digitale HRM løsninger. Vi har intervjuet Dan Mario Røian, CEO i Grønn Jobb og Lyon Future for å høre hans tanker om satsningen.

Hva er bakgrunnen for at dere ønsker å satse på å utvikle HRM programvare?

Vi har allerede en solid posisjon innen salg av HMS kurs og bedriftshelsetjeneste, og som del av dette utviklet vi en HMS programvare som vi har lykkes godt med. For et par år siden lanserte vi også Jyb, en rekrutteringsapp som matcher kandidater og arbeidsgivere som i dag har flere tusen kandidater og bedrifter. Vi ønsker å komplimentere det vi har for å hjelpe våre kunder for best mulig oppfølging av ansattes livsløp.

Kan du være mer spesifikk hva dere har i tankene?

Rekruttering er første steg i HR prosessen og der jobber vi med Jyb som stadig videreutvikles. HMS dekker vi allerede, men som vi også skal utvikle videre. Samtidig er det mye annet som vi vet at markedet etterspør som passer godt inn i vår sfære, eksempelvis system for onboarding, medarbeideroppfølging, kompetanseutvikling, personalhåndbok, arbeidslisteplanlegging, time- og fraværssystem, talentutvikling, og HR-analysedata.

Trenger dere et nytt programvare hus til det?

Vi har i stor grad utviklet digitale løsninger gjennom leverandører. Når vi nå ønsker å øke investeringstakten i digitale løsninger ønsker vi å sikre oss nøkkelpersonell selv og insource utviklingen, samt øke omfanget.

Hvor langt har dere kommet?

Vi har noen tanker om hva vi ønsker å få til, men en produkteier får være med helt fra starten gjennom å vurdere hva vi bør realisere og hvordan. Dette gjelder både modulisering, funksjoner og brobygging mot kommersialiseringen. Vi har allerede mange kunder, et solid salgsapparat og en velfungerende digital markedsavdeling.

Det finnes løsninger allerede. Er det behov for det dere ønsker å skape?

Vår vurdering er at det er et behov for et brukervennlig, appellerende, selvforklarende, rimeligere alternativ levert som software as a service skreddersydd mot målgruppen vi skal ha fokus på. Vi tror vi kan skape noe bedre enn det som finnes i dag og har fordeles av at vi bygger dette fra bunnen av i 2019 med de teknologiske mulighetene som finnes nå, samt at vi kan lære av andres feil.

Hvem er målgruppen?

Vi ønsker å rette oss mot mindre og mellomstore virksomheter for å skape en bedre hverdag for HR og ledere hvor brukervennlighet står i fokus. Vi har vist at vi tar dette på alvor med å rekruttere inn UX / UI allerede som stilling nummer 2 i Lyon Future AS. Vi ønsker å skape en «wow» faktor nå kundene våre bruker HRM løsningene våre.

Men dere har jo nesten ingen utviklere ansatt. Skal dere rekruttere det?

Ja, vi skal rekruttere mange utviklere, men de kommer ikke til å sitte i Norge, men i Filipinene hvor vi har tilgang på meget gode ressurser på kort tid. For å lykkes med dette vil CTO sikre tekniske valg og spesifikasjoner, samt følge opp arbeidet til utviklerne. UX / UI ansvarlig vil sikre design og brukervennlighet og kan skisse opp løsningen slik at utviklerne kan se løsningene visuelt. Produkteieren som vi skal ansette vil styre produktutviklingen, prioritere og sikre funksjonelle beskrivelser. Alle disse rollene vil være sentrale ikke bare i Lyon Future AS, men også jobbe på tvers av Grønn Jobb konsernet. Jeg tror det kan være veldig spennende å være med tidlig i et selskap med så komplementær kompetanse i tillegg til oss 60 som allerede jobber i Grønn Jobb.

Har dere erfaring med å styre utviklere i utlandet?

Ja, vi har allerede flere utviklere som jobber for oss som innleide ressurser i Mexico. De jobber derimot i en annen tidssone enn oss, noe som er litt mer utfordrende. Vår research tilsier dog at mange utviklere på Filipinene er vant til å jobbe på samme tidssone som oss i Norge. Det er en viktig grunn til at vi går dit i tillegg til kostnadsfordeler og etablerte relasjoner der allerede.

Hva kan du si om teknologiske valg?

Siden vi ikke har påbegynt arbeidet skal jeg være forsiktig med å konkludere nå, men det er kan fort helle mot open source.

Hva ser dere etter i en produkteier?

Vi ser etter noen som har erfaring med utvikling av programvare. Kanskje er vedkommende produkteier i dag enten inhouse eller som konsulent. Vi har sett at ikke alle som har erfaringen alltid har denne tittelen så kanskje er vedkommende en funksjonell arkitekt i dag. Uansett, erfaring med tilsvarende arbeid er det som er viktig.

Om noen har en bakgrunn som kan være en match og lyst til å bli med på laget, hva gjør de da?

De kan ta kontakt med vår rekrutteringsrådgiver i Glasspaper, Thomas Schibbye på ts@glasspaper.no eller telefon 410 438 53 for å høre mer og ta dialogen videre. Evt. kan de lese mer om stillingen vi har utlyst under ledige stillinger på glasspaper.no