PRINCE 2 prinsippene

Hvorfor har man prinsipper i PRINCE2? Det finnes 7 prinsipper som skal hjelpe en med å kjøre suksessfulle prosjekter. Prinsippene fungerer som en ledetråd i prosjektet og er basert på analyse av tusenvis av prosjekter som både har gått bra og mindre bra:

 

1. Kontinuerlig forretningsmessig forankring

 
Prosjektet må være “liv laga” ikke bare i starten av prosjektet, men gjennom hele prosjektet.

2. Lære fra erfaringer 


Når man skal igangsette et prosjekt er tidligere erfaringer ofte nøkkelen til suksess. Man må lære av tidligere prosjekter, bruk lærdommen underveis til å iverksette forbedringer gjennom hele prosjektets levetid samt sørge for at den lærdommen blir kjent for flere i organisasjonen.  
Det kan være mange feller i prosjekter som er ganske lett å oppdage om man har vært borti det før. Et godt tips å ta med seg inn i prosjekter, er at man for hvert prosjekt som starter opp tar et møte med noen som har hatt et lignende prosjekt. 

3. Definerte roller og ansvar 


Prosjektteamene skal representere tre hovedinteressentgrupper som bør være med i et prosjekt: forretning, bruker og leverandør. Alle roller og ansvar bør være godt definert for å unngå misforståelser og dermed sikre klarhet i prosjektteamet.  

4. Avviksledelse  


Delegering av ansvar innenfor tydelige rammer og klare retningslinjer for eskalering ved avvik, er viktig i et prosjekt. Avviksledelse gir svært effektiv bruk av ledelsens tid uten å fjerne styringen, ved at den sikrer at beslutninger tas på riktig nivå i organisasjonen.

5. Styre i faser  


Prinsippet sørger for at prosjektet planlegges, overvåkes og kontrolleres en ledelsesfase om gangen.  Et PRINCE2 prosjekt skal minimum inneholde to faser: en fase for å finne ut av hva kunden vil ha samt lage et solid grunnlag for styring av prosjektet, og minimum en leveringsfase for å levere det kunden vil ha.
Et komplekst prosjekt, vil gjerne ha mange faser og da er ofte spørsmålet, hvor lang skal en fase være? Dette er avhengig blant annet av planleggingshorisonten (hvor langt man kan se med sikkerhet), nødvendige beslutnings- og kontrollpunkter og organisasjonens standarder.

6. Fokus på prosjektets produkt 


Erfaringsmessig viser deg seg at prosjekter som baserer seg bare på aktiviteter, har en større tendens til å skli ut. Om man fokuserer på produktene og definering av det man skal levere først, vil det hjelpe en til å holde seg til det omfanget som faktisk skal leveres. Med andre ord i prosjektet må man ha fokus på det man vil ende opp med. 

7. Tilpasset prosjektet 


Et hvert PRINCE2 prosjekt skal tilpasses. PRINCE2 metodikken skal ikke være en tvangstrøye, men en helsetrøye. Hver gang man bruker PRINCE2 må man skreddersy fremgangsmåten. Det er ikke mulig å gjennomføre prosjektet på en god måte uten å tilpasse metodikken.