Er det på tide å oppgradere ditt VMware vSphere miljø?

Christian Mohn - VMware vExpert/VCP/VCAP-DCA/DCD, har fundert på hvorfor så mange i Norge enda ikke har oppgradert fra vSphere versjon 5.5, og gir dere her en kort oversikt over hva dere bør tenke på ved en eventuell oppgradering. Alt fra support, sikkerhet, hardware, software og kompetanseheving. Så, er det på tide å oppgradere ditt vSphere Miljø? Vi ønsker dere god lesing!

VMware vSphere 5.5 «gikk ut på dato» i september 2018, men det er fremdeles veldig mange som ikke har oppgradert til 6.x versjonene. Det er i mange tilfeller komplekse årsaker til at en velger å ikke oppgradere, men ønsker man virkelig å kjøre produksjonsinfrastrukturen sin på en versjon som en ikke får support på lenger?

Det er flere utfordringer forbundet med å benytte seg av usupporterte versjoner, la oss se nærmere på noen av dem:

Hardware

I likhet med software, så har også hardware en livssyklus som spiller inn i oppgraderingsscenarioer. Dersom man i dag for eksempel benytter seg av HPE Gen8 eller Dell Generasjon 12 servere, så vil en utvidelse av eksisterende infrastruktur by på problemer.

Dersom man har, eller får, behov for å utvide, vil en nå kun få kjøpt nyere HPE Gen10 eller Dell Generasjon 14 servere, noe som kun er støttet av vSphere 6.0U3 eller nyere. Det betyr at en enten må oppgradere eksisterende cluster før utvidelse, eller bygge helt nytt på en nyere versjon.

For å sjekke din hardware og hvilke generasjoner som er støttet av vSphere, sjekk VMware Compatibility Guide.

Det er samtidig verdt å legge merke til at nyere vSphere versjoner også fjerner støtte for eldre hardware, så det er viktig å sjekke kompatibilitetslisten nøye før en setter i gang et oppgraderingsprosjekt.

Operativsystemer

Hvis du har behov for å kjøre nyere operativsystemer i ditt miljø, som Ubuntu 18.04/RHEL 8/Windows 2019 Server, vil du også ha behov for å oppgradere. Disse er kun støttet på nyere vSphere versjoner.

Heldigvis har VMware en kompatibilitetsliste for Operativsystemer også, som er tilgjengelig her.

Sikkerhet

En annen viktig grunn til å oppgradere er sikkerhetshensyn. Dette gjelder spesielt med tanke på problematikken rundt Meltdown/Spectre/Spectre-NG/L1TF, men også sikkerhetspatcher for vSphere.

Software

Etter hvert som støtten fra VMware faller bort for eldre versjoner, risikerer en også at tredjepartsleverandører fjerner støtten. Dette betyr for eksempel at backupløsninger kan fjerne støtte for eldre vSphere versjoner i deres oppgraderinger, og dermed kan en bli hengende bak også på disse produktene, både når det gjelder nye funksjoner men også sikkerhetspatcher.

I seg selv er alt dette er gode grunner til å oppgradere, og det er før vi har sett på hvilke nye muligheter som ligger i nyere vSphere versjoner.  Det er mange nyheter siden v5.5, alt for mange til å ta med her, men om en kun ser på siste versjon som er 6.7U2 er listen lang:

 • Eksten til intern PSC migrering — forenkling av vCenter arkitekturen.
 • vSphere HTML5 klient forbedringer, med Code Capture og API Explorer
 • Forbedringer i Update Manager
 • Full støtte for Windows Server 2019 og RHEL 8
 • Ny CPU scheduler som gir forbedret ytelse samtidig som den beskytter mot Meltdown/Spectre/Spectre-NG/L1TF
 • 40 & 100Gb Ethernet and RDMA støtte
 • VM Compatibility version 15
  • 256 vCPUs per Virtual Machine
  • 6TB RAM per VM
  • SAP HANA Support

Hvordan gå frem?

Dersom man i dag er på vSphere 5.5, så er det dessverre slik at en ikke kan oppgradere direkte til v6.7U2. Dette må da gjøres i to steg, først må en oppgradere til 6.0 eller 6.5, før en gjør den siste oppgraderingen til 6.7U2.

For detaljer om hvilke oppgraderingsmuligheter som finnes for en gitt vSphere versjon, se VMware Product Interoperability Matrices.

VMware har også laget en video som viser oppgradering fra vSphere 5.5 til 6.7: vSphere 6.7 - Upgrading from vSphere 5.5.

Husk også å ta høyde for andre løsninger som er integrert. Benytter man for eksempel også VMware Horizon i løsningen, må disse komponentene oppgraderes før selve vSphere oppgraderingen utføres. Her kan også Product Interoperability Matrix hjelpe til, se dette eksempelet for Horizon 7.

 

Christian-besvarer-spørsmål-2.png

Kompetanseheving:

For å få best utbytte av VMware og deres softwarestack, anbefales det kurs for nye brukere av VMware vSphere, men også at en oppdaterer kompetansen med de nye versjonene. Dette gjelder kanskje spesielt når man skal oppgradere fra 5.5 eller 6.0 til 6.7, da det har skjedd svært mye nytt siden 5.5 ble sluppet i september 2013.

Den raskeste måten å komme seg opp på nyeste versjon er kurset VMware vSphere: What's New [V5.5 to V6.7], som er et 3 dagers kurs hvor du lærer forskjellene på de ulike versjonene, samt avanserte leksjoner fra Troubleshooting Workshop-kurset, og det gjør deg klar for den nye sertifiseringen VCP-DCV 2019.

Glasspaper på sosiale medier

Bli en del av Glasspaper på sosiale medier