Glasspaper har inngått rammeavtale for rekruttering med Business Intelligence selskapet RAV

Vi har fornyet vår rammeavtale for rekruttering med RAV, og har i den anledningen intervjuet ledere og ansatte i selskapet. Med dette ønsket vi å få svar på hvorfor de 60 ansatte som jobber i RAV har valgt dette som sin arbeidsplass, hva det betyr at RAV nå er kjøpt opp av KPMG og samtidig spurt hvilke stillinger RAV skal besette fremover.

Hvem er RAV?

Partner, Atle Melbo forteller; «RAV er et konsulentselskap som fokuserer på å hjelpe sine kunder gjennom den digitale transformasjonen som påvirker både prosesser, teknologi og mennesker. Midt i dette står RAV med deres ekspertise for å støtte opp under disse tre områdene. To viktige stikkord videre er Business Intelligence og Performance Management. Det første omhandler alt ifra det å bygge datavarehus og Information Management til Data Science. Performance management på den andre siden handler om hvordan dataene faktisk kan tolkes og benyttes til å styre en virksomhet best mulig. Når du spør meg om hvem vi i RAV er, så må jeg også si at vi er ca. 60 ansatte med stort fokus på faglig utvikling, samt at vi har et veldig bra miljø som består av alt fra svært erfarne konsulenter til de som har RAV som sin første arbeidsgiver».  

RAV er nylig kjøpt opp av KPMG. Hva innebærer det?

Videre forteller Atle; «Gartner rangerer KPMG som en av de ledende tjenestetilbyderne innen deres «Magic Quadrant» for «Data & Analytics Service providers». KPMG har nå en stor global satsning på datadrevne prosesser, teknologi og innovasjon som heter Lighthouse. Her samles all ekspertise innen data og analyse, intelligent automasjon og kunstig intelligens. Disse vil jobbe på tvers med fagspesialister innen revisjon, rådgivning og forretningsjus for å løse konkrete forretningsutfordringer. RAV vil få en sentral rolle i Lighthouse Norge og vi får dermed tilgang til et stort kompetansenettverk internasjonalt, samt mange spennende nye kunder i Norge. Bare i Norge blir vi over 100 spesialister i Lighthouse. I praksis vil det bli «business as usual» for de ansatte i RAV med unntak av enda større muligheter rundt kompetanse og karriereutvikling. Det tekniske økosystemet vil også øke hvorpå KPMG er den nest største Microsoft samarbeidspartneren i verden, et område vi også satser stort på. I tillegg har KPMG hatt fokus på Google og Amazon som vi har hatt mindre fokus på, men som blir mer aktuelt fremover. Dette oppkjøpet er kjempespennende for oss i RAV».

Glasspaper har rekruttert til RAV i mange år og det vi har lagt merke til er deres evne til å utvikle de ansatte. Hva tenker dere rundt dette?

«Vi lever av kompetansen til våre konsulenter. Derfor er det meget viktig for oss at vi legger til rette for kompetanseutvikling. Dette gjør vi blant annet gjennom eksterne kurs som vi f.eks. har fått deltatt på gjennom Glasspaper. Andre ganger leier vi inn ledende fagpersoner som faglige coacher, men som oftes får de nyansatte bli med en erfaren konsulent ut i oppdrag for å se hva hverdagen består av. Vi arrangerer også fagsesjoner her hos oss. Allerede ved ansettelse så setter vi oss ned med den nyansatte og utarbeider en langsiktig plan for hvordan konsulenten ønsker å utvikle seg. Dette kan gå på breddekompetanse eller på å fokusere på å bli best innen et teknologiområde eller fagområde, eventuelt gå i en mer kommersiell retning. Sertifiseringer er også noe vi legger til rette for og ønsker at våre kollegaer skal ta», forteller en av de andre partnerne, Eskild Næss.

Kristian, du jobbet i Glasspaper før, men ble så interessert i Business Intelligence at du tok en IT-utdannelse og begynte så i RAV. Hvordan har din reise i RAV vært så langt?

«Det har vært en veldig fin reise så langt. Jeg kom raskt ut i et prosjekt sammen med min mentor hvor vi først bisto med data rundt prosjektutrullingen av smarte strømmålere på Østlandet og i ettertid har jeg jobbet mye med å lage løsninger for å utforske dataene som kommer fra målerne. Dette var nybrottsarbeid både for oppdragsgiver og oss, da vi ikke visste hva vi kom til å kunne få ut av dataene. Nå som vi vet mye mer om ulike typer feil, kan vi drive proaktiv feilretting, samt se hvordan målerne påvirkes av temperatur, nedbør, lynnedslag og mye mer. I dette prosjektet har jeg fått muligheten til å sette meg inn forretningssiden, deres systemer og ønsker, samtidig som jeg jobber med utvikling, ETL-arbeid og modellering for å skape innsikt», forteller senior BI-konsulent Kristian Kirkeng.

Vi hører mye om data science om dagen. Hva skjer i RAV rundt dette?

«Data Science er i vinden, og vi har oppdrag hvor vi bruker maskinlæring og statistisk analyse på høyt nivå. Men vi bygger også et større kompetansemiljø på avanserte analyseplattformer generelt for å være bedre i stand til å bidra også i de store, komplekse prosjektene som stiller strenge krav til komplementerende kompetanse som dataplattformkompetanse og programvareutvikling. Vi merker trenden har snudd fra å snakke om tunge matematiske modellene til å heller fokusere på god dataflyt og gode dev-ops rutiner. For RAVs del betyr dette at vi skal fortsette å ha et sterkt Data Science miljø, men at vi stiller enda strengere krav til IT-kompetanse hos våre avanserte analytikere.», meddeler Bjørn Ivar Johansen, teamleder for AI i RAV.

Hvordan er det som kvinne å være ansatt i RAV?

«Det er kjempebra», forteller en blid Maria Tishkova, seniorkonsulent for BI, og fortsetter; «Da jeg var på intervju hos RAV spurte jeg hvilke planer de hadde om å øke kvinneandelen, da de kun hadde 10 kvinnelige ansatte. De fortalte at de jobbet aktivt med å få inn flere kvinner, og det har de levert på. Det er nå mange flere kvinner enn da jeg ble ansatt . Ellers så må jeg si at det overhodet ikke er noen gutteklubb her. Jeg tror ikke noen tenker på om vi er menn eller kvinner. Her er vi alle RAV ansatte. Personlig føler jeg at jeg har blitt tatt veldig godt vare på. RAV har investert betydelig i min kompetanseutvikling, ved å blant annet sende meg på kurs til utlandet som endte i at jeg nå er en av to i Norge som er sertifisert «Train the Trainer» for Tableau. På grunn av dette kan jeg nå ta oppdrag for dem både internasjonalt og i Norge. Jeg også fått muligheten til å være med på givende prosjekter. Nå jobber jeg med Ungdata i OsloMet som handler om å gi kommunene bedre innsikt rundt hvordan unge har det enten vi snakker i hjemmet, på skolen, narkotikabruk, mobbing med mer. Jeg synes det er kjempegøy å få være med i prosjekter som er samfunnsnyttig.»

Etter vårt intervju kontaktet Maria oss igjen for å fortelle litt til:

«Jeg ville nevne et par ting til, i tillegg til det vi pratet om. I RAV har vi en fadderordning som funket kjempefint for meg som nyansatt. Hele opplegget med møter og coaching bidro til følelsen av å være ivaretatt og passet på. Min fadder var også en dame, en veldig flink en! Det var viktig for meg å se at andre damer også trives i RAV - å se det feministiske "godkjent"-stempelet på en måte. Etter ni måneder i selskapet kan jeg gi mitt godkjent-stempel. Skjer det noe så vet jeg hvem jeg kan ta kontakt med for å fikse situasjonen. Da jeg søkte ny jobb ønsket jeg finne et selskap der jeg kunne vokse karrieremessig. I RAV har jeg en plan for fagutvikling og en plan for karriereutvikling, og det er jeg veldig fornøyd med. Til damene som vurderer å bli en konsulent vil jeg si – jeg heier på dere og ønsker dere velkommen til oss», meddeler Maria.

Hvilke teknologier jobber dere med?

«RAV er et kompetansehus og har fokus på å være ledende på de viktigste teknologiene innenfor våre områder. Vi jobber tett med store etablerte leverandører som IBM, Informatica og Microsoft. Sammen med KPMG vil dette også inkludere Google og Amazon. Vi jobber også med de viktigste analytics spesialistene som Tableau, Qlik og Alteryx. Samtidig prøver vi alltid å finne de nye aktørene som ennå ikke er ferdigutviklet. Dette kan være teknologier som Thoughtspot eller rykende ferske Sisu.ai.

Vi jobber også med open source-teknologier og utviklingsspråk som R og Python. Et annet fokusområde er skybaserte analytiske databaser. Snowflake er veldig spennende, men nå er vi blant annet med på oppstarten til Microsofts nye produkt, Azure Synapse Analytics.

RAV har alltid hatt fokus på områder som datavarehus, og har med det tatt disse videre til løsninger for datalake. Vi opplever at våre kunders reise til skyen bli intensivert og at dette medfører økt bruk av teknologier som Docker, Kubernetes og OpenShift», forteller Atle Melbo ivrig.

Hvordan vil du beskrive et typisk prosjekt du har vært involvert i?

«Et typisk prosjekt for meg kan være ganske bredt i omfang, fra å sette oss inn i kundens behov og utfordringer til å kartlegge systemlandskap. Deretter skissere løsninger for å koble informasjon fra ulike systemer sammen og bygge en helhetlig arkitektur hvor virksomheten behandler dataene sine. Jeg jobber mye ut ifra moderne devops-prinsipper med fokus på automatisering for å lett kunne skalere  og utvikle løsninger, samt enkelt samarbeide på tvers av konsulenter og ansatte hos kunden. Personlig har jeg jobbet mye med Microsoft sine løsninger fra Azure, løsninger som Sequal Server, Data Lake Storage, Data Factory, Data Bricks, Log Analytics, Azure monitoring og annet som hører med opp til Power-BI», forteller Data Engineer i RAV, Halvar Trøyel Nerbø.

Selger dere prosjekter eller er det mest salg av enkeltstående konsulenter?

«Vi selger prosjekter som inkluderer tjenester og verktøy hvor vi enten kan  bistå som et team eller med enkeltindivider», forteller Atle Melbo.

Hvem er typisk oppdragsgiver hos dere?

Atle svarer; «For 10 år siden så var det økonomidirektør og IT-sjef. Nå er dette vanskelig å svare på fordi forespørsler kan komme fra ulike steder i en virksomhet. I større grad er det ulike forretningsenheter som er oppdragsgiver».

Grunnet høy etterspørsel skal dere nå ansette flere? Hva har dere mest behov for?

«Vi har spesielt mange forespørsler på teknisk side som vi gjerne skulle hatt muligheten til å svare på dersom vi var flere ansatte. Vi skal fokusere på å bygge videre på vårt Microsoft BI miljø og trenger både operative ressurser innen ETL, samtidig som at vi kan være åpne for en som tar fag- og personalansvaret for denne enheten. Det skjer mye spennende rundt blant annet Azure, Service Fabric, Data Lake etc. Personer som har kompetanse rundt dette eller ønsker å jobbe med dette er derfor også spennende for oss.

Vi har også et ønske om å styrke oss på løsningen Informatica og ønsker å ansette en som kan lede denne satsningen videre, da vi allerede har et godt fundament å bygge videre på. En person som kan Informatica godt, samt har evne og lyst til å ta ansvar for dette hadde vært topp. 

Vi er opptatt av kandidater som evner å kombinere teknologi og forretning. Nå har vi behov for å styrke laget med kandidater som kan ta roller som løsningsarkitekter og har potensialet til å dykke inn i forskjellige skyteknologier. Vi opplever en stor vekst på Microsoft-teknologier, både SSIS og innenfor Azure. Vi trenger å styrke vår satsning med å ta Informatica-løsninger ut i skyen. Samtidig merker vi etterspørselen etter løsninger og teknologier knyttet til kvalitet og styring. Det medfører behov for kompetanse på MDM (Master Data Management), kvalitet og verktøy innen katalogisering av data.

Samtidig er vi også på jakt etter de gode konsulentemnene, både erfarne og nykommere, som ønsker å jobbe med datatilrettelegging, modellering og analyse. Dette kan være folk som ønsker å jobbe med verktøy som Azure, Tableau, Alteryx og tilsvarende teknologier.

Med den veksten vi planlegger trenger vi også folk med lederegenskaper. Akkurat nå trenger vi en leder til vårt IM-team og personer som kan gå inn i lederroller for integrasjon og MDM», informerer Atle Melbo.

Om noen har lyst til å bli med på laget, hva gjør de da?

«De kan ta kontakt med vår rekrutteringsrådgiver i Glasspaper, Thomas Schibbye på ts@glasspaper.no eller telefon 410 438 53 for å høre mer og ta dialogen videre. De kan også sjekke for utlyste stillinger her, men ikke alle stillingene er lyst ut så om noen er nysgjerrige er det beste å ta kontakt. Alle henvendelser behandles konfidensielt», avslutter Atle.