Apotek 1 bygger nytt datavarehus, og Glasspaper bistår i rekrutteringsprosessen

Apotek 1, Norges største apotekkjede med mer enn 4.000 ansatte og også landets største farmasøytiske arbeidsgiver, har ambisiøse mål for å løfte deres analysekapasitet kraftig. Glasspaper er valgt som leverandør i oppbemanningen av Analytics enheten ved å rekruttere inn en datavarehus ansvarlig (arkitekt) og to ETL-utviklere (data engineers). Vi har intervjuet Geir Kjøsen i Apotek 1 som har gitt oppdraget til Glasspaper for å fortelle litt om nå situasjonen og reisen fremover.

Hva er bakgrunnen for at dere nå ønsker å satse på og bygge et nytt datavarehus?

Dagen analytics-plattform, med Oracle datavarehus og Cognos Analytics som rapporterings- og analysesystem, har vært i drift i over 12 år. Vi har i dag mer enn 1000 aktive brukere, men ser at vi med dagens rammeverk stanger hodet i taket og ikke makter å levere de kapabilitetene vi ønsker å tilby, og som brukerne etterspør.

Samtidig er det slik at de mest sentrale produksjonssystemene våre vil bli erstattet de neste årene. Først ut er apotekene hvor nye systemer etter planen skal piloteres allerede høsten 2020. Dette medfører at tilnærmet alle datastrømmer til datavarehuset kommer til å bli erstattet med nye i årene som kommer.

Vi har derfor besluttet å benyttede denne anledningen til å etablere datavarehus på nytt fra grunnen av, slik det bør være for å understøtte fremtidens behov og utfordringer. Samtidig er det viktig at vi sikrer «business as usual» mens vi gjennomfører transformasjonen. Vi kan derfor enn så lenge ikke helt ignorere det vi har, men for vår del vil det over tid i hovedsak handle om nyutvikling av gode og effektive løsninger.

Har dere gjort noen teknologiske valg?

Vi har allerede gjort noen teknologiske valg i starten på vår nye reise. Vi har sett at vi må få bedre kontroll på master- og metadataene våre, og har investert i løsninger som støtter opp om dette fra IBM. I tillegg har vi anskaffet, men enda ikke tatt i bruk, IBMs Retail Data Warehouse (RDW), en industrimodell for varehandel. Vi tenker å benytte Cognos Analytics videre, men er åpne for supplerende analyse- og rapporteringsverktøy. Øvrige valg må vi ta lenger frem, men vi har tanker både om skybaserte løsninger, data lakes og mer.

Hvorfor har dere valgt disse løsningene?

For det første så tror vi at industrimodellen vil fungere som en god akselerator for oss. Dermed slipper utviklerne mye koding og vi kan komme raskt i gang med å skape gode løsninger. Mye handler da om å forstå dataene, løse tekniske utfordringer og sikre at dataene havner på rett sted og på rett måte. Vi vurderte flere løsninger, men falt ned på at dette passer best for oss nå.

Samtidig er det slik at den ikke binder oss for mye. Vi kan ta i bruk de delene vi ønsker, og selv videreutvikle modellen i de tilfellene der den ikke dekker behovene våre tilfredsstillende. Her er m.a.o. veldig mye predefinert, men løsningen gir oss samtidig stor fleksibilitet.

Når det gjelder systemene for håndtering av masterdata og metadata, så er det et resultat av erkjennelsen av at vi må få bedre kontroll på kjernedataene våre, og at vi må bli bedre på å dokumentere og dele informasjon om dataene. Mitt ønske er at vi skal komme dit at sluttbrukerne bare kan høyre-klikke på en KPI i Cognos Analytics og får frem KPI’ens definisjon; se lineage og hvor dataene opprinnelig kom fra. GDPR og kravene vi som jobber i helsesektoren stilles overfor, og mulig fremtidig utvikling av disse, tilsier også at vi må få enda bedre kontroll enn vi har i dag.

Hvilke fagområder kan det være aktuelt å inkludere i løsningene?

I dag har vi god kontroll på mye av det som skjer ute i de tradisjonelle apotekene, men det er mange andre fagområder vi ikke dekker. På sikt må vi utvide løsningene og få på plass data som understøtter alle virksomhetsområdene slik at vi kan presentere et totalbilde av all virksomhet i Apotek 1.

Hvor mange ser dere for dere å være i overskuelig framtid?

Jeg ser for meg at vi er 7 personer i løpet av relativt kort tid, og at vi også benytter innleide konsulenter ved behov. Litt lenger frem i løypen øker vi trolig med ytterligere et par stillinger, men først må vi se hvor skoen trykker. Dette er stort nok til å være et bra fagmiljø, samtidig som det er såpass lite at alle de som jobber her både vil oppleve at de har en sentral rolle og har mulighet til å utvikle sine ferdigheter.

Dere skal nå ansette både en datavarehusansvarlig / arkitekt og to ETL utviklere. Hvordan ser du for deg samhandlingen mellom disse?

Vi ønsker at en skal ha det overordnede tekniske ansvaret for datavarehus. Samtidig så må vi som team finne ut av hvem som kan gjøre hva og fordele arbeid mellom oss. Det blir mye moro på alle sammen og siden vi er såpass få vil det være mye samhandling, diskusjoner og læring, og en variert arbeidsdag.

Om noen har en bakgrunn fra datavarehus og lyst til å bli med på laget, hva gjør de da?

De kan ta kontakt med vår rekrutteringsrådgiver i Glasspaper, Thomas Schibbye på ts@glasspaper.no eller telefon 410 438 53 for å høre mer og ta dialogen videre. Evt. kan de lese mer om stillingene vi har utlyst under ledige stillinger på glasspaper.no

Glasspaper på sosiale medier

Bli en del av Glasspaper på sosiale medier