VMware satser stort på sikkerhet!

VMware vSphere Platinum er en ny versjon av vSphere som leverer avanserte sikkerhetsfunksjoner som er fullt integrert i hypervisoren. Denne nye vSphere versjonen: vSphere med AppDefense leverer spesialbygde VM for å sikre applikasjonene.

Nye trussel vektorer dukker opp nærmest hver eneste dag, og vSphere Platinum leverer nye muligheter for å håndtere disse truslene. Inkludert i vSphere Platinum, leverer VMware AppDefense viktige funksjoner for å beskytte applikasjoner som kjører på vSphere. AppDefense kjenner igjen en applikasjons tiltenkte tilstand og oppførsel, og overvåker deretter for endringer i den aktuelle tilstanden. Enhver endring fra denne "kjente gode" tilstanden vil kunne indikere en trussel, spesielt dersom dette skjer uventet. Denne tilnærmingen gjør at den virtuelle maskinen kan kjøre i en "kjent god" tilstand i stedet for å forsøke å oppdage nye trusler som det kanskje ikke finnes en kjent signatur for — slik tradisjonelle antivirus-løsninger opererer.

VMware AppDefense beskytter integriteten til applikasjoner som kjøres på vSphere, ved hjelp av maskinlæring for å overvåke trusler og automatisere respons. AppDefense låser ned  gjesteoperativsystemet for alle applikasjoner. For å oppnå dette samler AppDefense inventardata på virtuelle maskiner og applikasjoner fra vCenter Server, utviklingsverktøy og automatiseringssystemer og bruker maskinlæring for å oppdage den tiltenkte tilstanden og etablere kjente gode oppføringer for applikasjonen. Eventuelle avvik fra denne tilstanden oppdages og stoppes, noe som sikrer integriteten til applikasjonene, infrastrukturen og gjesteoperativsystemet. AppDefense gir detaljert synlighet for bedre endringsledelse og compliance rapportering, og gir også et rikt sett med automatiserte eller orkestrerte responsmekanismer for å takle angrep. Dette forenkler, og kan til og med automatisere applikasjonsrevisjoner. 

vSphere Platinum sikrer applikasjoner, infrastruktur, data og tilgang med de kombinerte funksjonene til kjernen i vSphere og AppDefense. Den gir en enkel og kraftig måte å opprettholde eksisterende arbeidsflyt på, samtidig som det støtter samarbeidet mellom vSphere administratorer og sikkerhetsteamet, noe som gjør det enklere å respondere dersom man opplever en sikkerhetshendelse.

vSphere Platinum  er ikke  bare en kombinasjon av to VMware-produkter, vSphere Platinum inkluderer også en vCenter Server-plugin som er bygget for vSphere Platinum. Denne sørger for tett integrering mellom produktene og gir vSphere Administratorer synligheten de trenger inn i AppDefense applikasjons-sikkerhetsfunksjoner, og lar dem jobbe tett sammen med sikkerhetsadministratorer for å levere en sikker infrastruktur på en mer effektiv måte.

Ved å kombinere dette med mikrosegmentering og analyse på nettverksnivå, ved hjelp av NSX og vRealize Network Insight, samt kryptering av VMer på vSAN vil en nå kunne gjøre ende-til-ende sikring av hele det software-definerte datasenteret (SDDC), gjennom hele stacken fra nettverk, via hypervisor og ned til lagringen.

Pat Gelsinger, CEO i VMware, har som et uttalt mål å redusere antallet sikkerhetsprodukter i markedet, og VMware ser virkelig ut til å gjøre alvor av dette i tiden fremover. VMware mener at en ikke skal være nødt til å legge sikkerhetsprodukter på toppen av infrastrukturen, men at sikkerheten må være en integrert del fra grunnen av, noe de kaller adaptiv micro-segmentering.

Sikkerhetsleverandører, og VMware, går spennende tider i møte, spesielt dersom man ser på VMwares historikk når det kommer til å forstyrre et eksisterende marked. Samtidig er det nok på tide å ta en opptelling av sikkerhetsproduktene man i dag benytter seg av, og se om det kanskje finnes bedre, og mer integrerte, løsninger som kan redusere kompleksiteten i ditt datasenter.

 

Se oversikt over våre VMware kurs

Glasspaper på sosiale medier

Bli en del av Glasspaper på sosiale medier