Hvorfor klarer ikke virksomheter å tiltrekke og holde på IT-hodene?

Teknologiendringer representerer muligheter og trusler i et stadig større tempo. Samtidig sliter mange virksomheter med å attrahere og beholde de riktige digitale hodene. Intern HR har ofte ikke kapasitet eller kunnskap til å attrahere kandidatene og dermed gis oppgaven eksterne rekrutteringsbyråer. De får ofte en nøye definert kravspesifikasjon utformet av virksomheten. I dette landskapet får ofte likevel ikke virksomheten tak i den ønskede ressursen. Hva kan i så fall gjøres annerledes?

Utgangspunktet er ofte feil

 Få virksomheter involverer sitt rekrutteringsbyrå allerede før de strategiske valgene rundt teknologi og kompetanse er tatt. Dermed går virksomheten glipp av innsikt rundt hvilke konsekvenser valgene vil ha for vanskelighetsgraden i å attrahere de riktige kandidatene, faktiske lønnsnivåer, mulighet for å bygge intern kompetanse og beholde de rette hodene.  

Glasspaper har denne innsikten!  

Gjennom management consultants som både kjenner godt til forretningsstrategi, risikostyring og IT i kombinasjon med rekrutterer, konsulentmeglere og kompetanserådgivere spesialisert på teknologi har vi innsikt i hele verdikjeden. Dette innebærer at vi bistår fra å ta de riktige strategiske valgene basert på digitale forretningsmuligheter, risikostyring og teknologivurderinger. Videre til å bygge en helhetlig HR strategi rundt hvilke ressurser virksomheten trenger, hva som bør rekrutteres inn, hva som bør leies inn og hvilken kompetanse som bør tilføres interne ansatte og hvordan turnover for de riktige ansatte minimeres. Basert på planene kan Glasspaper bistå med å realisere målene gjennom rekruttering, innleie av personell, kurs (e-læring og fysisk) og sertifiseringer, samt HR-rådgivning.  

Virksomheter som ikke har en veldig sterk merkevare, en eksepsjonell spennende teknologimulighet å jobbe med eller langt på vei er lønnsledende vil ofte tape i kampen om de digitale hodene. Virksomheter bør dermed tenke nytt for å håndtere mulighetene og truslene digitaliseringen medfører både innen strategi rundt digitalisering, risikostyring og HR – attrahere og beholde nøkkelpersonell, samt øke den digitale kompetansen internt. 

Dette er et tema på It-rekruttering 2018 hvor Glasspaper er hovedsponsor og også vil dele våre råd rundt hvordan virksomheter kan attrahere de riktige digitale hodene. 

Velkommen til å ta kontakt med oss i Glasspaper så kan vi se hvordan vi kan gjøre dere til morgendagens vinnere, eller Achieve More som vårt slagord sier! 

Glasspaper på sosiale medier

Bli en del av Glasspaper på sosiale medier