Hvorfor satser vi fortsatt STORT på klasseromskurs?

Teknologi er blitt en stor del av hverdagen vår både på jobb og hjemme. Den er med på å forenkle livene våre og gjør alt mer tilgjengelig. Dermed tyr vi ofte til teknologiske hjelpemidler i ulike situasjoner. En av disse situasjonene er ofte i forbindelse med å lære seg nye ting. Et Google søk er ikke langt unna, og vipps så har du meld deg på et webinar.

E-læring er en måte å lære nye ting på. Og den er stadig benyttet i kompetansebygging. Likevel satser vi i Glasspaper fortsatt stort på klasseromskurs, fordi kundene våre mener at dette er den beste måten å lære på. I våre kursevalueringer svarer majoriteten at de fremdeles foretrekker klasseromskurs.  

I følge FrontCore bloggen, ser det faktisk ut til at klasseromskurs er i vekst. En rapport fra Training Magazine trekker også frem at ansatte får flere opplæringstimer enn tidligere og at en større andel av disse var timer i klasserom (Training Industry Report 2017). 

Hva sier kursdeltakerne om klasseromskurs?

Kursdeltakerne våre viser tilsynelatende en økende vilje til å gå på klasseromskurs og det av spesielt en hovedårsak, våre flinke instruktører. Vi har mange svært dyktige og engasjerte instruktører som gjør klasseromsundervisningen til en fornøyelse, utrykker mange av våre kursdeltakere i evalueringene etter gjennomført kurs.  

Klasseromskurs virker også til å være populært av den grunn av at det gjør tungt stoff mer forståelig i form av gode eksempler og øvelser som gjennomføres i klasserommet. En slik tilnærming ville man ikke fått foran en datamaskin. 

FrontCore bloggen mener også at oppmøtebaserte kurs fungerer bra, fordi klasseromsundervisning er spesielt nyttig for undervisning av komplekse temaer og for ting som krever praktisk opplæring.   

En annen viktig grunn til at klasseromskurs er foretrukket av våre kursdeltakere, er muligheten for diskusjoner og deling av erfaringer. Klasseromskurs er dermed også en arena for nettverksbygging på tvers av industri og bransjer. Dette bidrar igjen til en mer produktiv læringskurve og utviklingsprosess.

E-læring versus klasseromskurs  

Til tross for mye fokus på klasseromskurs, er også e-læring en fin form for tilnærming av kunnskap til nye fagområder. Derimot ser vi ut ifra vår erfaring at det er stor forskjell på hvilken læringsform man foretrekker tilknyttet hvilket fagområde man ønsker å få mer kunnskap om.   

Det kan være mange faktorer som spiller inn på valg av opplæringsform, både fagområdet, lengde og tyngde på kurset kan være utløsende på valget mellom klasseromskurs og e-læring.  

E-læring kommer som nummer to på listen over hvilken opplæringsform våre kursdeltakere foretrekker neste gang de går på kurs. Dermed kan det tyde på at e-læring også er å foretrekke i kompetansebygging og det er noe vi i Glasspaper også tar høyde for, gjennom vårt datterselskap XtraMile. 

Finn ditt kurstilbud

Ledig for oppdrag, ny jobb eller er du selvstendig konsulent

Glasspaper på sosiale medier

Bli en del av Glasspaper på sosiale medier