Glasspaper lanserer CRMAP, neste generasjons styringssystem innen risikostyring dynamisk og compliance

16. april gikk startskuddet for lanseringen av programvaren CRMAP. CRMAP er utviklet av ledende fagspesialister innen risikostyring og compliance som savnet et spisset, helhetlig risiko og compliance system som bygger godt oppunder bestepraksis for hvordan en virksomhet bør jobbe med risikostyring og compliance. CRMAP passer godt både for offentlige og private virksomheter.

 

CRMAP hjelper virksomheter med å jobbe ut ifra riktig metodikk innen risikostyring og compliance. Styret, ledelsen og GRC officers kan med enkelthet se hvilke risikoer som truer virksomheten og hvordan virksomheten jobber med risikostyring og compliance, sikre kriseplaner, se sammenhenger mellom tjenester i en virksomhet med mer. Mange virksomheter har enten systemer innen GRC som ikke er optimale eller benytter Word, Excel, SharePoint etc. til å holde oversikt over risiko og compliance. CRMAP er styringssystemet som samler all den viktigeste informasjonen rundt dette arbeidet som både gir ledelsen og styret bedre kontroll over faktisk status i virksomheten, samt at CRMAP legger til rette for å forankre arbeid med risikostyring og compliance som GDPR, ISO, helsekrav med mer i hele organisasjonen.

God risikostyring innebærer at beslutninger tas på best mulig grunnlag og krever god kommunikasjon mellom operative enheter og ledelsen. Dette legger CRMAP grunnlaget for. Videre er ikke risikostyring og compliance arbeid en engangsjobb, men noe virksomhetene må jobbe kontinuerlig med og hvor det stadig er endringer i virksomheten. Ledelsen og styret må derfor med letthet kunne se hva som er status i virksomheten nå. Det får de gjennom CRMAP.

Glasspaper ble i 2017 deleier i Kamude, leverandøren av CRMAP (Compliance, Risk Management & Asset Protection) for å videreutvikle systemet, selge systemet og tilby et helhetlig økosystem som omhandler kurs og programvare innen risk management og compliance i tillegg til konsulenttjenester gjennom forhandlere.

 

Les mer om Kamude

Finn ditt kurstilbud

Glasspaper på sosiale medier

Bli en del av Glasspaper på sosiale medier