Problemløsning basert på Kepner Tregoe

Dette to-dagers Kepner-Tregoe kurset gir en introduksjon til en systematisk prosess for problemløsning, slik at du blir i stand til å levere et høyt kvalitetsnivå og konsistens i kundestøtten. Kurset gir kunnskap om terminologien, strukturen og de grunnleggende begrepene i Kepner-Tregoes teknikker for problem ledelse og Incident Management, slik som Situation Apraisal, Problemanalyse, beslutningsanalyse og analyse av potensielle problemer

Beskrivelse:


Hvorfor skal du gå Kepner Tregoe kurs?
 • Få opplæring i beste praksis for problemanalyse (den offisielle ITIL Service Operation publikasjonen refererer til dette)
 • Etablere et felles språk i feilsøkingen som sikrer konsistens i kundestøtten i et Service Management miljø
 • Innføre teknikker for strukturert kritisk tenkning for å analysere problemer, ta avgjørelser og proaktivt unngå problemer
 • Bruke systematisk tilnærming uavhengig av teknisk ekspertise

Målgruppe:

Kepner-Tregoe kurset vil være av interesse for personer som:
 • Gir førstelinje-support, service-desk staff, analytikere, Problem Managers, Incident Managers, revisorer, kvalitetsledere, operatører, teknikere og ingeniører

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på dette kurset. 

Om Kepner-Tregoe: 
Kepner-Tregoe ble grunnlagt i 1958 og er ledende internasjonalt i utviklingen av menneskers evne til kritisk tenkning. Kepner-Tregoe er også en global leder i å forbedre virksomheters drift gjennom organisasjonsendring og feilsøkingsmetoder. Kepner Tregoes velprøvde metodikk har blitt brukt for å maksimere ytelsen hos store internasjonale selskaper som NASA, IBM, Sun Microsystems, RIM og Siemens. 
 • Introduksjon til Kepner-Tregoes rasjonell prosess: 

  Situation Apraisal, Problemanalyse, beslutningsanalyse og analyse av potensielle problemer 

  Situation Appraisal - Definisjon av hendelse og bekymring.

   Hvordan man:

  1. Lister trusler og muligheter
  2. Adskiller og avklarer
  3. Setter prioriteringer
  4. Planlegger nester trinn
  5. Utfører avhørsrollen i Situation Appraisal

  Problem Analysis - Kepner-Tregoes definisjon av et problem. 

  Hvordan man:

  1. Beskriver problemet
  2. Identifiserer og vurderer mulige årsaker
  3. Bekrefter den egentlige årsaken
  4. Forklarer avhørsrollen problemanalyse.

  Beslutningsanalyse: Definisjonen av en avgjørelse. 

  Hvordan man:

  1. Avklarer formålet
  2. Identifiser og vurderer alternativer
  3. Foretar beslutninger
  4. Avhørsrollen i beslutningsanalyse. Hvordan man effektivt "avgir innstilling" og "vurderer anbefalinger"

  Analyse av potensielle problemer: Definisjonen av en handling og en plan. 

  Hvordan man:

  1. Identifiserer potensielle problemer
  2. Identifiserer sannsynlige årsaker
  3. Gjør forebyggende tiltak
  4. Planlegger betinget handling og bestemmer hva som skal utløse handling
  5. Avhørsrollen i potensiell problemanalyse