Smarte digitale/hybride møter (2x 45 min + 10 min pause)

Digitale og hybride møter vil forbli en viktig del av arbeidsdagen for mange av oss, og her er det (som i fysiske møter) mulig å imponere gjennom gode forberedelser. Målet med dette korte kurset er at alle skal føle det naturlig å lede og delta på Teams-møter, og sikre at de blir en del av en effektiv arbeidsflyt (før/under/etter møte).

Lær deg hvilke innstillinger som finnes, og få anbefalinger til bruk av disse. Skal du være sikker på at et viktig møte flyter som du ønsker, er det mange spørsmål du bør stille deg selv. Når du har gjort dette noen ganger, vil det bli en naturlig del av å planlegge et møte. 

Det kommer stadig ny møte-funksjonalitet til Teams, men det krever trening å bruke mye av dette naturlig. Treningen må du gjøres selv, men vi kan anbefale deg hva du bør mestre. 

I tillegg til har du som møteleder et ansvar for at deltakerne kan forberede seg, at det tas notater/referat, at alle blir hørt, at deltakerne engasjerer seg, at oppgaver blir fordelt osv. 

Til alt dette finnes det verktøy ifm. Teams-møter som kan hjelpe deg, og aller best, de kan bidra til å utvikle en bedre møtekultur i organisasjonen. 

Så, ikke si at du er utlært når det kommer til digitale møter. Finn ut hvordan du/dere kan bli bedre enn andre. 

Dette korte kurset gjennomføres bedriftsinternt, og primært digitalt på Teams. Avhengig av antall deltakere besvares spørsmål underveis i kurset eller i en egen sekvens på slutten. 

Våre instruktører er engasjert av Microsoft for å holde faste seminarer for sine kunder og partnere. Det betyr at de alltid har krav på seg til å være oppdatert på siste og kommende endringer i funksjonalitet og anbefalt beste praksis.