#7 «Teams 2.0» - ligg i forkant (2x 45 min + 10 min pause)

Målet med dette kurset er åpne øynene deres for hva mer dere kan bruke Teams til. Nå fungerer den daglige samhandlingen bra, ansatte har en god forståelse for hvordan håndtere dokumenter og filer i skyen og kanskje har dere etablert noen flyter eller apper for å redusere manuelt arbeid.

Hva blir det neste? 
 
Vi viser hvordan Teams kan bli hele organisasjonens informasjonskanal, og hvordan blant annet SharePoint-sider, nettsider og 3.parts applikasjoner kan brukes for å forsterke dette. 

Vi ser på smart bruk av Teams for å støtte prosjektstyring og eksternt samarbeid. 

Andre temaer som gjennomgås er Beste praksis, sikkerhet, samsvarshåndtering, private kanaler og hva du som Team-eier må være oppmerksom på. 

Alt ses i sammenheng med hvilke planer Microsoft har og gjøre dere i stand til å se «det store bildet».