#5 Få Ting Gjort med M365/Teams (2x45 + 10 min pause)

Dette kurset fokuserer på personlig effektivitet. Du skal lære deg et system og en systematikk som sikrer at du får prioritert og gjort de daglige oppgavene. En viktig bieffekt er at et system som du stoler på vil frigjøre hjernekapasitet som du ellers bruker på å “forsøke å huske” og kanskje bekymre deg unødig.

For noen år siden fikk vi mange av våre oppgaver gjennom en e-post, og Outlook hadde funksjonalitet som kunne gi oss full kontroll over alt vi skulle gjøre. Med M365 og Teams kommer nå større og mindre oppgaver fra mange andre “kilder”, og vi må tenke litt annerledes. 

Men M365 har også verktøyene til å hjelpe oss med riktig fokus (og det blir stadig bedre), vi må bare lære oss å utnytte de. 

Et annet viktig tema i kurset er informasjonssamling. Du vil lære hvordan raskt samle informasjon på på en slik måte at det er enkelt å finne tilbake til.  

I dette kurset jobber vi med verktøyene To Do, Teams (Tasks fra Planner og ToDo), Viva Insigts, Outlook og OneNote. Vi ser på deres egenverdi, og, viktigst, hvordan de kan hjelpe deg gjennom deres integrering. 

NB! Dette kurset finnes også i en heldagsversjon hvor vi går noe dypere, samt at du får tid til å sette opp ditt eget system og være klar neste arbeidsdag. 

Dette korte kurset gjennomføres bedriftsinternt, og primært digitalt på Teams. Avhengig av antall deltakere besvares spørsmål underveis i kurset eller i en egen sekvens på slutten. 

Våre instruktører er engasjert av Microsoft for å holde faste seminarer for sine kunder og partnere. Det betyr at de alltid har krav på seg til å være oppdatert på siste og kommende endringer i funksjonalitet og anbefalt beste praksis.