#1 Oppdag Microsoft 365 og mulighetene (2x45 min)

Skaff deg en total oversikt over hva Microsoft 365 inneholder, tankene bak og mulighetene de gir deg og din organisasjon. Du vil få et helikopterperspektiv over Microsoft 365, og forstå fordelene det gir å faktisk «jobbe i skyen».

Du skal få en trygghet når det kommer til hvor du bør lagre hva – hvor lagrer vi personlige filer og hvor lagrer vi fellesskapets filer.  Du vil forstå hva som er sammenheng mellom og forskjell på OneDrive, SharePoint og Teams  

I tillegg er det viktig å forstå fordelene med at Microsoft 365 kan brukes på alle enheter.    

Dette er et introkurs som vi anbefaler for å være sikker på å forstå sammenhengene vi kommer til på de senere webinarene.  

Dette korte kurset gjennomføres bedriftsinternt, og primært digitalt på Teams. Avhengig av antall deltakere besvares spørsmål underveis i kurset eller i en egen sekvens på slutten. 

Våre instruktører er engasjert av Microsoft for å holde faste seminarer for sine kunder og partnere. Det betyr at de alltid har krav på seg til å være oppdatert på siste og kommende endringer i funksjonalitet og anbefalt beste praksis.