Kurs i Amazon Web Services

Amazon representerer en høy takt av innovasjon og hyppige nyutgivelser. Det kreves derfor mye av brukerne for å holde tritt med nye produkter og tjenester. Våre autoriserte kurs leveres av sertifiserte AWS instruktører på siste tilgjengelige versjon. Tilegne deg ferdigheter til å designe, distribuere, operere og sikre infrastrukturen og applikasjonene i AWS skyen.

Velg din rolle under og få informasjon om din Learning Path:

AWS_Architect_bold.png AWS_developer_software_bold.png AWS_Devops_path.png AWS_Sysops.png    

 

Kurs
Dato
Varighet
22. mars
1 dager
Classroom Virtual
1 dager
Classroom Virtual
21. mars
1 dager
Classroom Virtual
22. mars
3 dager
Classroom Virtual
30. mars
3 dager
Classroom Virtual
2. mars
3 dager
Classroom Virtual
9. mars
3 dager
Classroom Virtual
23. mars
3 dager
Classroom Virtual
3 dager
Classroom Virtual
3 dager
Classroom Virtual
28. februar
3 dager
Classroom Virtual
9. mars
3 dager
Classroom Virtual
2 dager
Classroom
0 dager
Virtual Classroom

Filter

  • Nullstill alle filtere