Kurs i Amazon Web Services

Amazon representerer en høy takt av innovasjon og hyppige nyutgivelser. Det kreves derfor mye av brukerne for å holde tritt med nye produkter og tjenester. Våre autoriserte kurs leveres av sertifiserte AWS instruktører på siste tilgjengelige versjon. Tilegne deg ferdigheter til å designe, distribuere, operere og sikre infrastrukturen og applikasjonene i AWS skyen.

Velg din rolle under og få informasjon om din Learning Path:

AWS_Architect_bold.png AWS_developer_software_bold.png AWS_Devops_path.png AWS_Sysops.png    

 

Kurs
Dato
Varighet
31. oktober
1 dager
Classroom Virtual
1 dager
Classroom Virtual
1 dager
Classroom Virtual
9. november
3 dager
Classroom Virtual
5. desember
3 dager
Classroom Virtual
19. oktober
3 dager
Classroom Virtual
19. oktober
3 dager
Classroom Virtual
7. desember
3 dager
Classroom Virtual
19. oktober
3 dager
Classroom Virtual
23. november
3 dager
Classroom Virtual
3 dager
Classroom Virtual
2 dager
Classroom
0 dager
Virtual Classroom

Filter

  • Nullstill alle filtere