Risikostyring

Risiko er til stede i alle aspekter av livet vårt, fra dagligdagse aktiviteter som å velge en rute til jobb, til komplekse bedriftsavgjørelser som å åpne en produksjonsfabrikk i et annet land. Mye arbeid har blitt lagt ned de siste tiårene for å bedre forstå risiko og dens natur, noe som har ført til skapelsen av metodikker og tilnærminger som gjør det mulig for enkeltpersoner og organisasjoner å ta nøyaktige avgjørelser basert på logisk resonnement.

ISO 31000 er anvendelig for organisasjoner av alle typer og størrelser som ønsker å integrere risikostyring i forretningsfunksjoner. Den dekker prinsippene for risikostyring som er grunnlaget for å håndtere risiko, og veileder organisasjoner i utvikling av et rammeverk for risikostyring ved:

  1. Integrering av risikostyring i organisasjonsstrukturen.
  2. Designing et rammeverk for risikostyring som passer organisasjonens kontekst.
  3. Implementering av rammeverket for risikostyring.
  4. Evaluering av effektiviteten og kontinuerlig forbedring av egnetheten og tilstrekkeligheten av risikostyringsrammeverket.
  5. Demonstrering av lederskap og forpliktelse (toppledelse).

Under finner du kursene vi har tilgjengelig innen risikostyring.

Kurs
Dato
Varighet
23. september
5 dager
Classroom Virtual
9. september
3 dager
Classroom Virtual

Filter

  • Nullstill alle filtere