Villkår bestill test

Betalingsbetingelser

Tester faktureres tidligst på datoen for avhold test. Avbestillinger må skje minst 1 arbeidsdag før avtalt testtidspunkt. Våre betalingsbetingelser er netto 14 dager til bedriftskunder og forskuddsbetaling til privat personer. Faktura sendes til oppgitt faktura epost adresse, EHF eller per post. Har du spørsmål vedrørende fakturaen kan du kontakte oss på regnskap@glasspaper.no eller telefon 23 24 69 00.Fakturaer overdras DNB Bank ASA.

Vennlig hilsen Glasspaper Learning AS.