Planlegg dine kurs og sertifiseringer

Kompetanse skaper konkurransefortrinn! Som leverandør til store og tunge IT miljø i Norge vet vi hvordan du bør gå fram for å lykkes med kompetanseheving i din bedrift. Sjekk hvilke trender som rører seg i markedet, og bli oppdatert om nyheter og kampanjer. Vi hjelper deg slik at du kommer i mål med dine kompetanseplaner!

 

Microsoft Azure og Infrastruktur

Se kurskalender og oppdaterte sertifiseringsløp:  www.glasspaper.no/azure 
  
AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals  - STARTGARANTI 
IC-002: Microsoft Cloud for Sustainability 
AZ-104: Microsoft Azure Administrator - STARTGARANTI 
AZ-140: Configuring and Operating Microsoft Azure Virtual Desktop - STARTGARANTI 
AZ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure
AZ-305: Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 
AZ-400: Azure DevOps Engineer ExpertSTARTGARANTI 
AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies - STARTGARANTI 
AZ-700: Designing and Implementing Microsoft Azure Networking Solutions 
AZ-800: Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure 
AZ-801: Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services
AZ-040: Automating Administration with PowerShell 
MS 55318: Advanced Automated Administration with Windows PowerShell 
Microsoft Identity MasterClass with John Craddock 
Managing Entra ID using Microsoft Graph PowerShell
Automating Azure Infrastructure Solutions
SCOM: Mastering Microsoft Operations Manager 2022 


Microsoft 365, Teams, SharePoint

Se kurskalender og sertifiseringsløp for IT Pro: www.glasspaper.no/microsoft365
Microsoft 365 opplæring for sluttbrukere: www.glasspaper.no/microsoft365bruker

Jobb Smart med Copilot for Microsoft 365STARTGARANTI 
MS-4006: Copilot for Microsoft 365 for Administrators - STARTGARANTI 
MS-900: Microsoft 365 Fundamentals - STARTGARANTI 
Mastering Microsoft Device Management
MD-102 : Microsoft 365 Endpoint Administrator - STARTGARANTI 
MS-102: Microsoft 365 Administrator
MS-203: Microsoft 365 Messaging
MS-700: Managing Microsoft Teams
MS-721: Collaboration Communications Systems Engineer
MS 55238: SharePoint Online for Administrators 
SharePoint online - Hvordan lage brukervennlige sites  - STARTGARANTI 
SharePoint Online - Hvordan bedre håndtere organisasjonens dokumenterSTARTGARANTI 
SharePoint online – Effektiv automatisering 

Microsoft Security

Se kurskalender og sertifiseringsløp: www.glasspaper.no/microsoftsecurity

SC-900: Security, Compliance, and Identity Fundamentals  - STARTGARANTI
SC-100: Microsoft Cybersecurity Architect 
SC-200: Microsoft Security Operations AnalystSTARTGARANTI 
SC-300: Microsoft Identity and Access Administrator - STARTGARANTI
SC-400: Microsoft Information Protection Administrator
AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies - STARTGARANTI
MasterClass: Hacking and Securing Windows Infrastructure 
Mastering PKI (Public Key Infrastructure)
MasterClass: System Forensics and Incident Handling 
Masterclass: Internet Information Services 10 Management (IIS)


Microsoft AI, Data Platform og Machine Learning

Se kurskalender og sertifiseringsløp: www.glasspaper.no/data

AI-900: Microsoft Azure AI FundamentalsSTARTGARANTI 
AI-050: Develop Generative AI Solutions with Azure OpenAI Service 
DP-600: Microsoft Fabric Analytics EngineerSTARTGARANTI 
DP-601: Implementing a Lakehouse with Microsoft Fabric – NYHET! 
DP-900: Microsoft Azure Data Fundamentals - STARTGARANTI 
AI-102: Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution – STARTGARANTI 
DP-080: Transact-SQL Querying
MS-55316: Administering a SQL Database 
DP-100: Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure
DP-203: Data Engineering on Microsoft Azure
DP-300: Administering Relational Databases on Microsoft Azure 
MasterClass: SQL Server Performance Tuning And Optimization 
MasterClass: SQL Server High Availability and Disaster Recovery med Magi Naumova - STARTGARANTI 


Microsoft Power BI

Se kurskalender: www.glasspaper.no/powerbi

Kom i gang med Power BI Desktop - STARTGARANTI 
Power BI Desktop - STARTGARANTI 
Power BI Desktop – DAX formler 
PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst  - STARTGARANTI 
DP-600: Microsoft Fabric Analytics EngineerSTARTGARANTI 


Microsoft Power Platform

Se kurskalender og oppdaterte sertifiseringsløp: www.glasspaper.no/powerplatform


PL-900: Microsoft Power Platform FundamentalsSTARTGARANTI 
PL-100: Microsoft Power Platform App Maker  
PL-200: Microsoft Power Platform Functional ConsultantSTARTGARANTI 
PL-300: Microsoft Power BI Data Analyst  - STARTGARANTI 
PL-400: Microsoft Power Platform Developer 
PL-500: Microsoft Power Automate RPA Developer 
PL-600: Power Platform Solution Architect


Microsoft Dynamics 365

Se kurskalender og sertifiseringsløp: www.glasspaper.no/dynamics365

MB-910: Microsoft Certified: Dynamics 365 Fundamentals (CRM) 
MB-210: Microsoft Dynamics 365 for SalesSTARTGARANTI 
MB-220: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 
MB-230: Microsoft Dynamics 365 for Customer Service
MB-240: Microsoft Dynamics 365 Field Service
MB-260: Microsoft Customer Data Platform Specialty


Microsoft Dynamics 365 ERP

Nye kurs og sertifiseringer på ERP virksomhetsstyring

MB-920: Microsoft Dynamics 365 Fundamentals (ERP)
MB-300: Microsoft Dynamics 365: Core Finance and Operations
MB-310: Microsoft Dynamics 365 Finance
MB-330: Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management 
MB-800: Microsoft Dynamics 365 Business Central Functional Consultant

AWS

Se kurskalender og kursløp: www.glasspaper.no/aws

AWS Technical Essentials 
AWS Cloud Practitioner Essentials
Architecting on AWS
Advanced Architecting on AWS
Developing on AWS 
Security Engineering on AWS 
Cloud Operations on AWS
 

VMware: vSphere, NSX, Horizon, vSAN, Workspace ONE, mm

Se kurskalender og kursløp: www.glasspaper.no/vmware

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V8] - STARTGARANTI     
VMware vSphere: Fast Track [V8] - STARTGARANTI     
VMware vSphere: Operate, Scale and Secure [V8] 
VMware vSphere: Troubleshooting [V8]
VMware Horizon: Deploy and Manage [V8.8]         
VMware NSX: Troubleshooting and Operations [V4.x] 
VMware NSX for Intrinsic Security [V4.x]
VMware NSX: Design [V4.x]
- STARTGARANTI
VMware vSAN: Install, Configure, Manage [V8] 
VMware Workspace ONE: Deploy and Manage [V22.x]
VMware Tanzu Kubernetes Grid: Install, Configure, Manage    
VMware Tanzu Mission Control: Management and Operations 2022 
VMware Aria Automation: Install, Configure, Manage [V8.10] - STARTGARANTI 
VMware Cloud Foundation: Deploy, Configure, Manage [V5.0] - STARTGARANTI 


Cisco

Se kurskalender og kursløp: www.glasspaper.no/cisco


CCNA: Implementing and Administering Cisco Solutions - STARTGARANTI 
NSO201: NSO Essentials for Programmers and Network Architects  
SDAFND: Understanding Cisco SDA Fundamentals 
ENCOR: Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies  
ENARSI: Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services 
ENSDWI: Implementing Cisco SD-WAN Solutions 
ENWLSI: Implementing Cisco Enterprise Wireless Networks
ENWLSD: Designing Cisco Enterprise Wireless NetworksSTARTGARANTI 
ENSLD: Designing Cisco Enterprise Networks 
ENC9K: Implementing Cisco Catalyst 9000 Series Switches 
SDWFND: Cisco SD WAN Operation and Deployment
SDAOTS: Cisco SDA: Use Case Implementation, Operations and Troubleshooting - STARTGARANTI 
SCOR: Implementing and Operating Cisco Security Core TechnologiesSTARTGARANTI 
SISE: Implementing and Configuring Cisco Identity Services Engine 
SSNGFW: Securing Networks with Cisco Firepower Next Generation Firewall
DCCOR: Implementing and Operating Cisco Data Center Core Technologies
DCACI: Implementing Cisco Application Centric InfrastructureSTARTGARANTI 
DEVASC: Developing Applications and Automating Workflows using Cisco PlatformsSTARTGARANTI 
DEVCOR: Developing Applications Using Cisco Platforms and APIs
ECSM1: Engineering Cisco Meraki Solutions 1 
ECSM2: Engineering Cisco Meraki Solutions 2   
CLCOR: Implementing Cisco Collaboration Core Technologies


Nettverk


IP1: Generell nettverksteori 
IP2: IP og nettverksworkshop - STARTGARANTI
Understand Wireless Technology 
CWNA: Certified Wireless Network Administrator 
CWAP: Certified Wireless Analysis Professional - NYHET!
CompTIA Network+ 
CND: Certified Network Defender

5G

5Gkurs og opplæringsløp: www.glasspaper.no/5g
5G elearning: OnlineAnytime 1 year subscription


Citrix

Se full kurskalender: www.glasspaper.no/citrix  

CWS-215: Citrix Virtual Apps and Desktops Deployment and Administration
CWS-322: Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Advanced Configuration and WEM Administration - NYHET!
CWS-415: Citrix Virtual Apps and Desktops 7 Assessment, Design and Advanced Configuration 
CNS-225: Deploy and Manage Citrix ADC 13.x with Traffic Management
CNS-227: Deploy and Manage Citrix ADC 13.x with Citrix Gateway       
CNS-420: Citrix Networking Assessment, Design, and Advanced Configuration


Veeam


Veeam Backup & Replication v12: Configure, Manage and Recover - STARTGARANTI 
Veeam Backup and Replication v11: Architecture and Design Red Hat 

Se kurskalender for Linux, Ansible, OpenShift og OpenStack på  www.glasspaper.no/redhat   


RH124: Red Hat System Administration (Linux RHEL 9) ISTARTGARANTI 
RH134: Red Hat System Administration (Linux RHEL 9) II - STARTGARANTI 
RH199: Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) Rapid Track Course - STARTGARANTI 
RH294: Red Hat System Administration III: Linux Automation with Ansible - STARTGARANTI   
RH342: Red Hat Enterprise Linux Diagnostics and Troubleshooting
RH415: Red Hat Security: Linux in Physical, Virtual, and Cloud 
DO400: Red Hat DevOps Pipelines and Processes: CICD with Jenkins, Git, and Test Driven Development  
DO417: Microsoft Windows Automation with Red Hat Ansible 
DO457: Ansible for Network Automation 
DO374: Developing Advanced Automation with Red Hat Ansible Automation Platform 
DO180: Red Hat OpenShift 1 - Containers and Kubernetes 
DO188: Red Hat OpenShift Development I: Introduction to Containers with PodmanSTARTGARANTI 
DO280: Red Hat OpenShift Admin II: Operating a Kubernetes Cluster - STARTGARANTI 
DO288: Red Hat OpenShift Development II: Containerizing ApplicationsSTARTGARANTI 
DO380: Red Hat OpenShift Administration III: Scaling Kubernetes Deployments in the Enterprise


Oracle 

Se full kurskalender: www.glasspaper.no/oracle

Oracle Database: Introduction to SQL 
Oracle Database: Program with PL/SQL
Oracle Database: Administration WorkshopSTARTGARANTI 
Oracle GoldenGate 19c: Fundamentals for OracleSTARTGARANTI 
Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration 
Oracle BI Publisher: Fundamentals STARTGARANTI 


Check Point

Se full kurskalender: www.glasspaper.no/checkpoint

Check Point Cyber Security Administration (CCSA) - STARTGARANTI 
Check Point Certified Security Expert (CCSE)
Check Point Certified Troubleshooting Administrator (CCTA) 
Check Point Certified Troubleshooting Expert (CCTE) 
Check Point Certified VSX Specialist (CCVS)
Check Point Certified Harmony Endpoint Specialist (CCES)
CCME: Check Point Maestro Expert R81.1 
CNSE: Check Point Cloud Network Security Expert for Azure 


IT Sikkerhet – ISC(2), CompTIA, ISACA

Se kurskalender: www.glasspaper.no/itsikkerhet


CompTIA Security+
CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 
CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP+) – NYHET!
CISSP Certification Boot Camp 
CCSP: Certified Cloud Security Professional Certification Preparation  
CISM: Certified Information Security Manager - STARTGARANTI 
CISA: Certified Information Systems Auditor - STARTGARANTI 
CRISC: Certified in Risk and Information Systems Control 

 
EC Council

Se kurskalender: www.glasspaper.no/eccouncil


CEH: Certified Ethical Hacker v12 
CHFI: Computer Hacking Forensic Investigator  
ECDE: Certified DevSecOps Engineer – NYHET!
CPENT: Certified Penetration Testing Professional
ECIH: Certified Incident Handler v2
CCISO: Chief Information Security Officer
CND: Certified Network Defender

 
DevOps – sertifiseringskurs

Se kurskalender: www.glasspaper.no/devops

DevOps Foundation
DevOps Leader 


ISO standarder

27001 informasjonssikkerhet - 27701 personinformasjon - 22301 Business Continuity Management - 27005 Risk Manager


ISO/IEC 27001 Foundation 
ISO/IEC 27701 Foundation
ISO/IEC 27001 Lead Implementer - STARTGARANTI 
ISO/IEC 27001 Lead Auditor
ISO/IEC 27701 Lead Implementer
ISO 31000 Lead Risk Manager - STARTGARANTI 
ISO 27005 Risk Manager Course 
ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager
PECB Certified Lead Cybersecurity Manager STARTGARANTI 
ISO 22301 Lead Implementer - STARTGARANTI 
ISO/IEC 27035 Lead Incident Manager
NIS2 Directive Lead Implementer
GDPR Foundation
GDPR - Certified Data Protection Officer

 
ITIL - IT Service Management

Se kurskalender: www.glasspaper.no/itil

ITIL 4 Foundation - STARTGARANTI 
ITIL 4 Foundation - 2 days course for ITIL experiencedSTARTGARANTI 
ITIL 4 Foundation all English - STARTGARANTI 
ITIL® 4 Practitioner: Incident ManagementSTARTGARANTI 
ITIL® 4 Practitioner: Problem Management
ITIL® 4 Practitioner: Service Desk STARTGARANTI 
ITIL® 4 Specialist: Monitor, Support and Fulfil STARTGARANTI 
ITIL® 4 Specialist: Plan, Implement and Control
ITIL Specialist - Create, Deliver & Support
ITIL Specialist - High Velocity IT
ITIL® Specialist - Drive Stakeholder Value
ITIL Strategist - Direct, Plan and Improve
ITIL Leader - Digital and IT Strategy
SIAM® Foundation
Problemløsning basert på Kepner Tregoe - STARTGARANTI


COBIT


COBIT 2019 Foundation 


TOGAF og Archimate


TOGAF® EA Training FoundationSTARTGARANTI 
TOGAF® EA Training Practitioner - STARTGARANTI 
TOGAF® EA Course Combined - STARTGARANTI 
TOGAF® EA Training: Foundation All English
TOGAF® EA Training: Practitioner All English 
TOGAF® EA Training: Combined All English
ArchiMate® 3 Training Course Combined Foundation and PractitionerSTARTGARANTI 


PRINCE2 og Lean IT

Se full kurskalender på www.glasspaper.no/prince2

PRINCE2® 7 Foundation - STARTGARANTI 
PRINCE2®  7 Practitioner - STARTGARANTI 
PRINCE2® Foundation, 6th Edition med norsk innhold
PRINCE2® Practitioner, 6th Edition med norsk innhold 
PRINCE2® 7 Foundation all english
PRINCE2® 7 Practitioner all english
PRINCE2 Agile FoundationSTARTGARANTI 
PRINCE2® Agile Foundation all English
PRINCE2® Agile Practitioner all English
PRINCE2 Agile Practitioner


Endringsledelse, Programledelse, Porteføljestyring


Managing Benefits Foundation - STARTGARANTI 
Change Management Foundation 
Change Management Practitioner 
Digital Transformation Officer - STARTGARANTI 
MSP® 5th Edition Foundation
MSP® Practitioner 5th Edition
MOP (Management of Portfolios) Foundation - STARTGARANTI 
MOP (Management of Portfolios) Practitioner
P3o® Foundation
AgileSHIFT® 
AgilePM® Foundation
Lean IT
Design Sprint – Innføring i Design Thinking og Design Sprint


SCRUM

Se kurskalender og informasjon om våre Scrum kurs: www.glasspaper.no/scrum

Scrum – Introduksjonskurs
Certified Scrum Product Owner (CSPO) - STARTGARANTI 
Certified Scrum Master (CSM)
Advanced Certified Scrum Master (A-CSM)

 
SAFe

Se kurskalender og Informasjon: www.glasspaper.no/en/safe

Leading SAFe - STARTGARANTI 
SAFe® Scrum Master Certification
SAFe® Product Owner/Product Manager Certification 
SAFe® for Teams Certification
 

Applikasjonsutvikling og Programmering


Azure, C# .NET, Elastic Stack, ISTQB, Python, Angular, React, REST, UX, Java, Spring

Secure coding in C and C++ 
Programming in Go
Modern Application Architecture
Implementing Modern Architecture
React, Redux & Router with hooks STARTGARANTI 
Introduction to Web Development
Developing on AWS 
AWS Technical Essentials

AZ-204: Developing Solutions for Microsoft Azure
Implementing REST Services using Web API
Modern Web Development: HTML, CSS, asynchronous JavaScript and PWA
Angular 14 Development
Kubernetes
Kubernetes for App Developers (LFD459)
Kubernetes Administration (LFS458) - STARTGARANTI 
Terraform  
ISTQB Foundation v4.0 Certificate STARTGARANTI 
ISTQB Advanced Level Test Manager
ISTQB Acceptance Testing
TMMi Professional Certificate   
Introduction to C# and .NET 
C# 12 Development and .NET 8
C++ Programming - 5 days hands-on
Beginning Python 
Python ProgrammingSTARTGARANTI 
UX Foundation
Professional Diploma UX Design Programme (PDUX) - STARTGARANTI 
Certified Practitioner for Usability and UX - Foundation Certification (CPUX-F) - NYHET!
Elastic Stack – Storing and Analyzing Logs
Elasticsearch
Blazor - Web Applications with C#
Web Security for Developers
Cobol Programming
Kotlin Development
Microservices with Azure Service Fabric
Web application security
Spring Boot Development 

 
Business Skills:


Teamutvikling
Virtuelle Presentasjonsteknikker
Hvordan styrke ditt lederskap? 


Digital Markedsføring


Ukeskurs i Digital Markedsføring
  
E-læringskurs innen digital markedsføring:
Certified Digital Marketing Professional (CDMP9) (PRO kurs)
Certified Digital Marketing Specialist - Social (PRO kurs)
Certified Digital Marketing Specialist - Strategy and Planning (PRO kurs)
Certified Digital Marketing Specialist - Search (PRO kurs)
 

Kurs for brukere og superbrukere innen Microsoft365

For effektiv opplæring av sluttbrukere på Microsoft 365 - les her: www.glasspaper.no/microsoft365bruker


Jobb Smart med Copilot for Microsoft 365 - STARTGARANTI 
Kom i gang med ChatGPT - praktisk introduksjonSTARTGARANTI 
Smart bruk av M365/Teams - la verktøyene hjelpe deg!STARTGARANTI 
Microsoft 365: Bli en digital pådriver - - STARTGARANTI 
Automatisering i Microsoft 365 med Power Automate
SharePoint online - Hvordan lage brukervennlige sites  - STARTGARANTI 
SharePoint Online - Hvordan bedre håndtere organisasjonens dokumenter 
SharePoint online – Effektiv automatisering 
MS Project: Planlegging og oppfølging av prosjekter
Effektiv prosjektledelse med Project for the web (P4W) – NYHET
MS Visio: Visualisering og dokumentasjon

Kurs innen Excel og PowerBI 

Se full kurskalender på Excel og Power BI


Kom i gang med Power BI Desktop - STARTGARANTI
Power BI Desktop - STARTGARANTI 
Power BI Desktop – DAX formler - STARTGARANTI 
Excel Grunnkurs - STARTGARANTI 
Excel Videregående - STARTGARANTI 
Pivottabeller og rapportering i ExcelSTARTGARANTI 
Excel for Controllere og Økonomisjefer