Salgsledelse

Operativ salgsledelse er spennende, krevende og særdeles menneskeintensivt. Som operativ salgs-leder har du en nøkkelrolle i skjæringspunktet mellom kunder, bedriften og selgerne.

Mange tror at salgsledelse først og fremst dreier seg om møter, kampanjer og rapporter. Dette er en del av basisen og kan gi kortsiktig gevinst, men vedvarer sjelden da det ofte bærer preg av å bli pålagt selgerne. Selgerne mangler fortsatt eierskap og forankring til hva som skaper godt salg for dem.

Salgslederen må bidra til å tilføre ny kunnskap og kompetanse, slik at selgeren har de nødvendige verktøy, strukturer osv. 

Det viktigste, og som er helt nødvendig for langsiktige gode resultater, er søkelyset på de menneskelige drivkrefter; verdier/motivasjon, holdninger og overbevisninger - hvorfor vi gjør det vi gjør. Når salgslederen jobber med dette, vil det medføre utvikling og varige resultater.

Målet for dette kurset er at deltagerne:

  • Kan lære bort gode gode salgsteknikker og metoder.
  • Klarer å skape «passion» for salgsmål.
  • Klarer å skape motivasjon og mening i salgsarbeidet.
  • Klarer å få konkurranseorienterte selgere til å samarbeide om beste praksis.
  • Kan utvikle er god salgsstrategi.
  • Kan utøve operativt og situasjonsbestemt salgsledelse.

Målgruppe:

Alle som leder selgere eller salgsteam

Dette får du med deg:

  1. MFK metoden (motiv, fordel og konsekvens)
  2. Eksempler på salgutløsende kommunikasjon.
  3. Analyser av ulike målgrupper.
  4. Eksempler på gode salgsstrategier.

Kurset tilbys også som en bedriftsintern workshop. Kurset kan om ønskelig skreddersys.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Instruktør: Olav Haraldseid

Olav har bakgrunn som HR direktør i store norske konsern som Equinor ASA, NorgesGruppen ASA, Circle K, og Apotek1. Han er en fremtredende talsmann for HR miljøet i Norge og har hovedfag i idrettspsykologi som utdannelsesbakgrunn. Han har også vært landslagstrener i bordtennis og opplæringssjef i ICA Norge AS.

Olav er en av landets fremste eksperter på endringsledelse og hvordan man kan bygge en kultur for gode prestasjoner over tid. Han har også vunnet HR Norges kompetansepris (for å forretningsorientere HR funksjonen), og vunnet annonsørforeningen pris som Norges beste foredragsholder.

Andre relevante kurs

2 dager
Classroom
1 dager
Classroom
1 dager
Classroom
1 dager
Classroom