Certified Lead Cybersecurity Manager

Begrepet ISO/IEC 27032 refererer til "Cybersecurity" eller "Cyberspace security", som er definert som beskyttelse av personvern, integritet og tilgjengelighet av datainformasjon i Cyberspace. Derfor er Cyberspace anerkjent som en interaksjon mellom personer, programvare og verdensomspennende teknologiske tjenester.

Den internasjonale standarden ISO/IEC 27032 er ment å understreke rollen til ulike verdipapirer i cyberspace, når det gjelder informasjonssikkerhet, nettverks- og internettsikkerhet og beskyttelse av kritisk informasjonsinfrastruktur (CIIP). ISO/IEC 27032 som en internasjonal standard gir et policy-rammeverk for å adressere etablering av pålitelighet, samarbeid, utveksling av informasjon og teknisk veiledning for systemintegrasjon mellom interessenter i cyberspace.

Kurs
Dato
Varighet
14. oktober
5 dager
Classroom Virtual

Filter

  • Nullstill alle filtere