Kamude CRMAP

Virksomhetsmodellering, risikohåndtering og samsvarskontroll krever et godt verktøy for å understøtte intensjonen om et levende system som til enhver tid gir ledelsen et godt situasjonsbilde. Kamude CRMAP (Compliance, Risk Management and Asset Protection) er spesialisert for disse oppgavene, og kan brukes sammen med eksisterende ledelsessystem.

Kurs
Dato
Varighet

Filter

  • Nullstill alle filtere