ISO 27035 Incident Manager

I dagens samfunn anses informasjonssikkerhetshendelsene (incidents) som usikre risikoer som kan skade virksomheten alvorlig. Dermed må man iverksette tiltak for raskt å identifisere, evaluere og effektivt håndtere hendelsene.

Informasjon Security Incident Management er en internasjonal standard som gir beste praksis og retningslinjer for å gjennomføre en strategisk hendelseshåndteringsplan (Incident management plan) og forberede seg på et hendelsesrespons.

Kurs
Dato
Varighet
2. september
5 dager
Classroom Virtual

Filter

  • Nullstill alle filtere