Har du det som kreves for DORA?

DORA er et EU-lovforslag designet for å skape regelverk som forbedrer motstandsdyktigheten og håndteringen av cybertrusler og hendelser i finanssektoren. Dette tiltaket er et ledd i EUs bredere strategi for å fremme en sikker og stabil digital infrastruktur innen finansnæringen.

Ettersom DORA trer i kraft 17. januar 2025, har det aldri vært viktigere å forstå dets implikasjoner og krav grundig. Å delta på PECB-sertifisert DORA Lead Manager kurs gir en deg en mulighet til å engasjere deg med bransjeeksperter og kolleger, noe som fremmer verdifulle diskusjoner og innsikt i beste praksiser for digital operasjonell robusthet. Gjennom interaktive økter og praktiske øvelser vil du få perspektiver fra den virkelige verden på implementering av effektive strategier for å redusere IKT-risikoer og forbedre digital operasjonell robusthet i finansinstitusjoner.

Sjekk ut det nye sertifiseringskurset som er rettet mot å forstå og implementere effektive strategier for å sikre overholdelse av DORA:

Kurs
Dato
Varighet
26. august
5 dager
Classroom Virtual

Filter

  • Nullstill alle filtere