NIS 2

NIS 2 direktivet trer i kraft i EU 17. oktober 2024, i Norge er det forventet at det kommer i løpet av 2026.

Virksomheter som rammes av direktivet er som følger, i tillegg vil de måtte påkreve dette av underleverandørene sine:

Alle tilbydere av digitale tjenester, uansett størrelse (ref uttalelse fra NSM).
Tilbydere av samfunnskritiske tjenester som er større enn 50 ansatte eller har en omsetning på mer enn €10M. Tjenester er energi, transport, drikkevann, bankvirksomhet, helse, offentlig forvaltning, post, leveringstjenester, avfallshåndtering, matproduksjon og forskning. NSM vil kunne utvide listen til flere bransjer og sette terskelverdier lavere.

Vi tilbyr kurs og sertifisering fra PECB på NIS2. Ta en titt på kurset under

Kurs
Dato
Varighet
9. september
5 dager
Classroom Virtual Startgaranti
22. august
2 dager
Classroom Virtual

Filter

  • Nullstill alle filtere