IT Arkitektur

Hva betyr egentlig Service Oriented Architecture? Når er det aktuelt? Hvorfor kan det være interessant? Hva er risikoen? Hvordan forholder det seg til teknologier som webtjenester, meldingskøer og servicebusser? Hvordan passer det inn i forretningsprosesser, modellering og smidighet? Hvordan unngår du å gjøre prosjektet til en stor gjørmekule? Hvordan balanserer du et bredt spekter av designproblemer og begrensninger? Hvordan kartlegger du kundekrav til fungerende programvare? Våre arkitekturkurs vil opplyse deg!

Kurs
Dato
Varighet
26. oktober
2 dager
Classroom
23. november
2 dager
Classroom
8. november
3 dager
Classroom Virtual
16. november
2 dager
Classroom
1. november
3 dager
Classroom
3 dager
Classroom
20. november
5 dager
Classroom

Filter

  • Nullstill alle filtere