.NET og Visual Studio

.NET er Microsoft sin applikasjon standard, og innehar mange likheter med Java (Oracle). Enten du tidligere har vært Java programmerer og må over på .NET, eller om du i dag jobber på .NET, så har vi kursene dere trenger for et kompetanseløft.

Forklaringer av begrepene:

 • ADO = ActiveX Data Objects
 • ADO.NET = Neste generasjon ADO for Aksessering av relasjonsdatabaser
 • JIT = Just in Time
 • CLR = Common Language Runtime. Dette er fundamentet i alle .NET applikasjonene. 
 • IL = Intermediate Language
 • ASP = Active Server Pages
 • MSIL = Microsoft Intermediate Language
 • RIA = Rich Internet Application. Dette er applikasjonene som blir kjørt i en webleser. 
 • Silverlight = Microsoft sitt RIA program 
 • SharePoint = Samhandlingsverktøy fra Microsoft, brukes blant annet til Intranett, men også som websider. 
 • SOAP = Simple Object Access Protocol
 • UDDI = Universal Description, Discovery and Integration
 • WSDL = Web Services Description Language
 • XML = Extensible Markup Language

Ressurser innen .NET:

Vår kursdokumentasjon innen .NET kurs:

Ta en titt på kodeeksempler fra noen av våre .NET kurs