Workshop - Smart samhandling med Microsoft 365

- Forstå mulighetene og lag en plan

Denne workshopen kartlegger hvilke muligheter som dekker behovene i din bedrift og resulterer i en konkret handlingsplanFokus er Smart Samhandling. 

Målgruppe/deltakere: 

Denne workshopen passer for alle bedrifter som skal innføre Microsoft 365 tjenester, eller som har innført Microsoft 365 tjenester og ønsker en evaluering.  

Deltagere i workshop er prosjektdeltagerne bedriften har valgt for innføring og forvaltning av Microsoft 365 tjenester. Det vil si ledere, mellomledere, prosesseiereprodukteiere og andre sentrale personer. 

Forberedelser: 

 • Vi anbefaler at dere forbereder dere på å fortelle om bedriften og organisering, kunder, leveranser og konkurransesituasjonenDersom man allerede har tenkt litt på muligheter med Microsoft 365 er dette også en fordel, men ikke noe krav. 
 • I tillegg vil det være nyttig for rådgiverne å få kjennskap til de viktigste endringsprosjektene som pågår eller er planlagt for de neste 12 månedene. 
 • En av våre rådgivere vil ta kontakt for å avstemme kunnskapsnivå på deltakerne og behovet for tilpasning av innhold. 

En mulighet til å heve kunnskapsnivået før workshop er å delta på gratis seminar hos Microsoft; 

Agenda: 

 • Hva er problemområder og muligheter fra brukerperspektiv? 
 • Status Microsoft 365 tjenester: Versjoner, lisenser, bruk 
 • Samhandling i dag 
  • Verktøy/løsninger 
  • Prosesser/rutiner 
  • Grupper og organisasjonsstruktur 
 • Dagens IT miljø: Hvordan ser IT-landskapet ut? Infrastruktur og skytjenester, programvare og utstyr. 
 • Hva er problemområder fra forvaltningsperspektiv? 
 • Hva er de pågående og/eller planlagte IT-prosjektene for de neste 6-12 mnd? 

*Handlingsplan: 

 • Microsoft 365 – Smart Samhandling 
  • Beskrivelse av nåsituasjon og ønsket situasjon 
  • Hva må gjøres med eksisterende IT? Hvilke avhengigheter finnes? 
  • Segmentering 
   • Hvilke Microsoft 365 tjenester passer for hvilke brukergrupper, og i hvilken prioriteringsrekkefølge innføres disse? 
 • Tiltaksplan 
  • Konkret tiltaksplan for veien videre 12 mnd perspektiv 
  • Kompetansebehov og opplæringsplan 

*Det beregnes 10 timer til utvikling av handlingsplan. Dette inkluderer gjennomgang med kunde. 

 

Bestill workshop