Interaktiv workshop om Psykologisk Trygghet

Ønsker du å bidra til et psykologisk trygg arbeidsplass? I et miljø med psykologisk trygghet blir folk oppmuntret til å dele sine perspektiver, stille spørsmål, utfordre status quo og bidra med sin unike kompetanse. De føler seg komfortable med å dele både suksesser og feil, og de er ikke redd for å innrømme at de ikke vet eller forstår noe. Det oppfordrer til læring, kreativitet og innovasjon, da folk er mer villige til å eksperimentere og ta risikoer når de føler seg trygge. Ved å delta på denne workshopen vil du være bedre rustet til å bidra til et mer psykologisk trygt arbeidsmiljø, og være i stand til å utvikle praktiske treningsverktøy som kan hjelpe ditt team til å nå sine mål

Ved slutten av denne workshopen vil du ha:

  • En mer bevisst forståelse for begrepet psykologisk trygghet og dens betydning i arbeidsmiljøet.
  • Flere spesifikke øvelser for å videreutvikle og trene på sosiale ferdigheter som empati, lytteferdigheter og kommunikasjon for å kunne skape et mer inkluderende og trygt arbeidsmiljø.
  • Gjennomført og selv testet øvelser som gir praktisk trening i å skape psykologisk trygghet i arbeidsmiljøet, inkludert rollespill og feedback-øvelser.
  • Designet og utviklet praktiske treningsverktøy som kan brukes i ditt eget team på arbeidsplassen, basert på 45-minutters treningsøkter med spørsmål, øvelser, presentasjoner og sosiale ferdigheter som empati og lytteferdigheter.
  • Fått økt bevissthet om konflikthåndtering og feedback, og trening i å gi og motta feedback på en konstruktiv måte.
  • Oppnådd en dypere forståelse for viktigheten av å skape et inkluderende og trygt arbeidsmiljø, og hvordan dette kan bidra til økt trivsel og produktivitet på arbeidsplassen.

Læringsmål:

Å lære å skape en trygg og inkluderende arbeidsplass gjennom utvikling
av sosiale ferdigheter som empati, lytteferdigheter og kommunikasjon.

Gjennomføring:

Vi anbefaler at gruppene ikke overstiger 12 personer for å sikre tid til individuell oppfølging og at alle blir sett og hørt. Kurset kan også tilpasses bedriftens spesifikke behov og tilbys som en intern workshop. Det er ingen spesielle krav til dette kurset annet enn at deltakerne må være 100% tilstede og interessert i å lære mer om psykologisk trygghet.

Viktig: Dette arrangeres som en interaktivt workshop der alle skal bidrar sammen med tips, ideer og øvelser.

For bedriftinterne kurs: Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Trainer: Brendan Martin

Brendan is an experienced and dynamic instructor who specializes in the fields of leadership, IT Service Management, project management, program management, portfolio management, and change management. His teaching style is fun and engaging, and he is committed to ensuring that learning takes place in a practical and effective manner.

Brendan has a Montessori approach to teaching, which emphasizes "learning by doing." This has inspired him to emphasize simplicity and immediate relevance in his teaching. He believes in achieving results through practical experience and active student participation.

Join an exciting and educational workshop with Brendan and experience his enthusiastic approach to teaching that will inspire you to develop your skills and achieve your goals

Other relevant courses