Workshop Prosjekteierstyring

Suksessfulle prosjekter bygger på et godt samarbeid mellom prosjekteier og prosjektleder, samt en tydelig rollefordeling. Denne workshopen setter fokus på ansvaret til et prosjektstyre, med spesielt fokus på prosjekteierrollen, og kan kobles til en kjent prosjektledelsesmetodikk (PRINCE2 eller Prosjektveiviseren) eller virksomhetens egen metodikk. En tydeliggjøring av hva som inngår i prosjekteierstyring er nødvendig for organisasjoner som ønsker å bedre gevinstrealisering fra sine investeringer i prosjekter.

Innhold (kan skreddersys):

  • Prosjekt som arbeidsform
  • Gode prinsipper innen prosjektledelse
  • Prosjektorganisering med fokus på rollene prosjektstyre, prosjekteier og prosjektleder
  • Beslutningsprosessen underveis som sikrer at prosjektet fortsetter å være en riktig investering

Kurset tilbys som en bedriftsintern workshop og kan ta opp til 20 personer. Kurset kan om ønskelig skreddersys.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Målgruppe:

Dette kurset retter seg mot oppdragsgivere, prosjekteiere og deltakere i prosjektstyrer.

Krav:

Workshopen forutsetter ingen spesielle forkunnskaper.