Vellykkede prosjekter med Prosjektveiviseren

Digitalisering i offentlig sektor skal bidra til bedre tjenester for brukerne, og en mer effektiv forvaltning. For å gjennomføre ønskede endringer, må den enkelte virksomheten gjennomføre et eller flere prosjekter. Prosjektveiviseren er en beste praksis prosjektmetodikk utviklet av DiFi og basert på PRINCE2. En utfordring er at virksomhetenes modenhet og kompetanse på prosjektstyring og –gjennomføring varierer.

Vi tilbyr en 1-dags workshop som gir deg et helhetsperspektiv om bruken av Difi sin Prosjektveiviser. Underveis vil det fokuseres på hvordan denne metodikken kan tilpasses, slik at deres virksomhet kan levere vellykkede prosjekter. 

Målgruppe:

  • Prosjekteiere og prosjektledere som skal i gang med digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter der Prosjektveiviseren er den anbefalte metoden
  • Øvrige prosjektmedarbeidere som trenger kunnskap om bruk av Prosjektveiviseren

Forkunskaper:

Det forutsettes at deltakere har tatt DIFI’s e-læringskurset Finn veien. Dette kan tas her.  Dette består av 6 moduler på ca. 10 minutter som enten kan tas sammenhengende eller én og én.

Geraldine Sletten

Geraldine har hele 30 års erfaring med prosjektledelse og har et brennende engasjement for faget. Selv ble hun PRINCE2 sertifisert i 2013 og startet som instruktør hos Glasspaper våren 2015. Våre kursdeltakere beskriver henne som en fantastisk pedagog, entusiastisk og dyktig. De trekker spesielt frem Geraldine sin unike måte å undervise på i klasserommet. Med bruk av gode eksempler fra virkeligheten og praktiske øvelser, blir kursdagene med Geraldine en fryd. 

Bedriftsinternt kurs: 

Bedriftsinterne kurs er et effektivt og lønnsomt alternativ dersom flere i din bedrift har behov for kompetanseheving samtidig. Kurs kan avholdes i våre lokaler eller hos dere. Dette kurset fungerer godt som bedriftsinternt kurs og kan skreddersys ved behov.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

  1. Fokus på denne kursdagen er å få en forståelse av Prosjektveiviseren og dens tilknytning til PRINCE2. Dette gjøres ved hjelp av presentasjoner, gruppediskusjoner og gruppearbeid.
  2. I tillegg til å gjennomgå de forskjellige stegene i Prosjektveiviseren vil det settes fokus på hvilken dokumentasjon som kreves samt ansvarsfordeling.
  3. Ved bruk av et prosjektscenario vil deltakere få anledning til blant annet utarbeide noen påkrevde dokumenter
  4. Gevinstrealisering som målsetningen for endringsarbeid vil være en rød tråd igjennom kurset.

DIFI her ingen sertifiseringer på Prosjektveiviseren men du vi få kursbevis for gjennomføring 

Other relevant courses