Innføring i Prosjektveiviseren og dens tilknytning til PRINCE2®

Digitalisering I offentlig sektor skal bidra til bedre tjenester for brukerne, og en mer effektiv forvaltning. For å gjennomføre ønskede endringer, må den enkelte virksomhet gjennomføre et eller flere prosjekter. En utfordring er at virksomhetenes modenhet og kompetanse på prosjektstyring og –gjennomføring varierer. Denne kursdagen skal bidra til at du forstår og kan bruke Prosjektveiviseren i hverdagen til å oppnå gevinster og resultater med dine Prosjekter.

Målgruppe:

  • Prosjekteiere og prosjektledere som skal i gang med digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter.
  • Øvrige prosjektmedarbeidere som trenger kunnskap om bruk av Prosjektveiviseren

Forkunskaper:

Det er en fordel å ha sett igjennom DIFI’s e-læringskurs på prosjektveiviseren.no og i tillegg sett igjennom prosjektveiviseren.no og gjort seg kjent med hvordan den er bygget opp. 

Bedriftsinternt kurs

Bedriftsinterne kurs er et effektivt og lønnsomt alternativ dersom flere i din bedrift har behov for kompetanseheving samtidig. Kurs kan avholdes i våre lokaler eller hos dere. Dette kurset fungerer godt som bedriftsinternt kurs og kan skreddersys ved behov.

Ta for et uforpliktende tilbud

    1. Fokus på denne kursdagen er å se på hvordan Prosjektveiviseren og PRINCE2 utfyller hverandre og hvordan en kan trekke paralleller på gjennomføring av prosjekter.
    2. Vi ser også på Prosjektveiviseren og PRINCE2 i forhold til Prosjekt og Porteføljestyring og hvordan vi får ut gevinster for din organisasjon.
    3. Vi bruker mange praktiske eksempler og vinklinger og følger prosjekt fremdrift som en rød tråd gjennom Prosjektveiviseren og PRINCE2.
  • DIFI her ingen sertifiseringer på Prosjektveiviseren men du vi få kursbevis for gjennomføring 

Other relevant courses

6. May
3 days
Classroom Startgaranti
9. May
2 days
Classroom Startgaranti
27. May
3 days
Classroom Startgaranti
24. April
3 days
Classroom Startgaranti