Koble gevinster til strategiske mål

Dette er en interaktiv Workshop som tar for seg basisen i gevinstrealisering og hvordan gevinster kan kobles til strategiske mål.

Kurset baseres på teoriene i boken Managing Benefits av Steve Jenner.

På slutten av denne workshopen vil du:

  • Forstå hvordan du identifiserer og lister opp gevinster
  • Forstå hvordan du kartlegger gevinster til strategiske mål
  • Forstå hvordan du bruker Benefits-malen i prosjektene

Kurset tilbys som en bedriftsintern workshop og kan ta opp til 20 personer. Kurset kan om ønskelig skreddersys.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Målgruppe:

Dette er et kurs for ledere som har ansvar for å synliggjøre gevinster i alle typer og størrelser av prosjekter

Krav:

Det er ingen krav til dette kurset

Instruktør på kurset: Brendan Martin

Brendan Martin har holdt mange workshops i offentlig og så vel som i privat sektor.
Han er ettertraktet både som konsulent, coach og instruktør. Brendan sine workshops kjennetegnes av:

  • 100% ansvar for målbare leveranser (Rollene)
  • Forenkling (Arbeidsmetoder)
  • Fokus på smidige metoder (Læring)
  • ”Start with the end in mind” (Hva vil vi oppnå?)
  • Bli 100% ferdig med ting (Kanban)