Workshop Programeier med klare målbare leveranser

Dette er en interaktiv Workshop som tar for seg Programeier rollen

På slutten av denne workshopen vil du:

  • Forstå ansvaret i en projekteierrollen i henhold til MSP
  • Forstå forskjellen mellom ”Ansvarlig for å gjøre” og ”100% ansvarlig for målbare resultater”
  • Ability to transform the Project Owner responsibilities to clear measurable deliverables

Kurset tilbys som en bedriftsintern workshop og kan ta opp til 20 personer. Kurset kan om ønskelig skreddersys.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Målgruppe:

Dette kurset er for programledere og programeiere som ønsker at bedriften skal levere best mulige prosjekter og program med de best mulige resultatene.

Krav:

Det er ingen krav til dette kurset

Instruktør på kurset: Brendan Martin

Brendan Martin har holdt mange workshops i offentlig og så vel som i privat sektor.
Han er ettertraktet både som konsulent, coach og instruktør. Brendan sine workshops kjennetegnes av:

  • 100% ansvar for målbare leveranser (Rollene)
  • Forenkling (Arbeidsmetoder)
  • Fokus på smidige metoder (Læring)
  • ”Start with the end in mind” (Hva vil vi oppnå?)
  • Bli 100% ferdig med ting (Kanban)

Other relevant courses